Rezultati Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za “Smart Sarajevo”

Rezultati Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za “Smart Sarajevo”
  • 17 Oct, 2019

U sklopu Smart Sarajevo Inicijative, koju zajednički implementiraju Grad Sarajevo i UNDP u partnerstvu sa općinom Stari Grad, finalizirana je evaluacija aplikacija koje su pristigle u okviru javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Smart Sarajevo.

Rang lista je utvrđena na osnovu tehničke evaluacije, javnog glasanja, te glasanja žirija prilikom javne prezentacije projekata. Uzimajući u obzir raspoloživost finansijskih sredstava, 10 projekata će biti finansirano na osnovu navedene rang liste.

Pet projekata koji se nalaze među prvih deset mogu biti finansirani tek nakon dostavljanja potrebne dokumentacije i odobrenja nadležnih institucija.

UNDP će svakom aplikantu pojedinačno dostaviti detaljne informacije o dodatnim zahtjevima za dokumentacijom koja je potrebna.

Br. Projekat Aplikant Komentar
1 Smart Urban Planning Tool Enova  
2 Smart Street Lights of Sarajevo Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis  
3 Energy Against Rubbish Services and Solutions d.o.o. Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija
4 Car share AXIS Solutions Group d.o.o  
5 Air Quality Monitoring System Energoinvest Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija
6 SMART NEXTBIKE 2.0 Supermarket d.o.o  
7 Next Bus – Bus Tracking System STEP foundation  
8 Future Station Normal Arhitektura Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija
9 HOV Lanes: The Future of Sarajevo’s Roads Deloitte Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija
10 Smart Parking for better Old City Sarajevo Deloitte Potrebna dodatna dokumentacija od nadležnih institucija
11 Smart Parking Solution as part of Smart City Sarajevo Ericsson Nikola Tesla d.d.  
12 Hyperlocal AirPollution Management Solution and Smart Parking System CET Energy d.o.o.  
13 Integrated Smart Solutions for Better Living CET Energy d.o.o.  
14 Say “No” to Germs in Public Transport Verlab d.o.o.  
15 Sarajevo City LoRa WAN Network – Improving air quality in schools R&S doo Mibo Komunikacije d.o.o.  
16 Identification and digitization of urban greenery on 2 km2 (Starti Grad) Asocijaja arhitekata u Bosni i Hercegovini  
17 Green Machine air quality open data inclusive platform Foundation CPI, Green Machine Team  
18 Traffic & Air Quality MIBO Komunikacije d.o.o.  
19 Charging stations for electric scooters and electric mobility scooters IPSA  
20 Safe Air GO Office d.o.o.  
21 Smart Impact – impact measurement as a service DNET Labs  
22 Green Mobility Project Business to Business d.o.o.  
23 Air Pollution Restriction and Traffic Optimization in Sarajevo Pilot Area Association Concept for biomonitoring, environment and biology BOB Concept
Podijeli:

Najnoviji sadržaj