Usvojen Nacrt budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 38.971.000 KM

Usvojen Nacrt budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 38.971.000 KM
  • 01 Nov, 2019

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na jučerašnjoj je sjednici jednoglasno usvojilo Nacrt budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 38.971.000 KM.

Nacrt budžeta upućen je u javnu raspravu u trajanju od 21 dan, do kada će svi zainteresovani subjekti, savjeti mjesnih zajednica i svi građani imati mogućnost učestvovati u javnim raspravama koje će se održati u svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine Novi Grad i iznijeti svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, te time dati doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji. Nakon provedene javne rasprave konačan prijedlog budžeta bit će dostavljen Vijeću na razmatranje i usvajanje.

Za kapitalne projekte 16.770.000 KM

Prema planiranom budžetu i u narednoj godini na području općine Novi Grad Sarajevo bit će nastavljena realizacija velikog broja kapitalnih projekata, a ova lokalna zajednica finansirat će ih bez kreditnih zaduženja. Skoro polovina sredstava, odnosno 16.770.000 konvertibilnih maraka planirana je upravo za kapitalne projekte.

To se prije svega odnosi na nastavak izgradnje sportske dvorane sa pratećim sadržajima i proširenje kapaciteta škole „Umihana Čuvidina“ u Boljakovom Potoku za šta je planirano 1.200.000 KM. Izgradnju tog sportskog centra, čija je ukupna vrijednost 5,1 milion KM, do sada je samostalno finansirala Općina Novi Grad sredstvima od 2 miliona KM. Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih koje je nadležno za osnovno i srednje obrazovanje za sufinansiranje ovog projekta planiralo je 500.000 KM iz kreditnih zaduženja, ali ta sredstva još nisu operativna. Na sjednici je istaknuto da je potrebno značajnije uključivanje Kantona Sarajevo u ovaj projekat, kako bi se kompleks završio u idućoj godini.

Općinski načelnik Semir Efendić kazao je da ukoliko Kanton u budžetu za narednu godinu ne izdvoji značajnija sredstva za dovršetak ovog projekta, Općina će rebalansom budžeta obezbijediti nedostajuća sredstva, kako bi se učenicima i nastavnicima škole što prije obezbijedili bolji uslovi za odvijanje nastavnog procesa, jer trenutno rade u otežanim uslovima.   

Izgradnja dvoetažne garaže i parkinga na Alipašinom Polju

Nacrtom budžeta za iduću godinu planiran je milion KM za nastavka izgradnje Sportsko – rekreacionog centra sa otvorenim bazenima na Dobrinji. Značajna finansijska sredstva planirana su i za nastavak projekta rješavanja problema saobraćaja u mirovanju. 1.430.000 KM planirano je za izgradnju dvoetažne garaže u B fazi Alipašinog Polja i nastavak obnove javne rasvjete na parkinzima, a u A fazi Alipašinog Polja gradit će se veći parking.

Osam stotina hiljada konvertibilnih maraka planirano je i za rekonstrukciju i proširenje ulice Džemala Bijedića koja uskoro počinje, a realizuje se zajedno sa Kantonom Sarajevo. Bit će nastavljena i sanacija i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih cesta, za te radove predviđeno je 1,3 miliona KM, a za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže 1.995.000 KM, kao i 650.000 KM za izgradnju šetnice uz rijeku Dobrinju i uređenje šetališta i trga u ulici Bulevar branilaca Dobrinje. Oko 25 posto budžeta planirano je za tekuće grantove kao što su stipendiranje učenika, studenata i sportista, te socijalne programe, pomoć u  liječenju teško oboljelih građana i sl.

Sredstva za početak izgradnje spomen – obilježja na Golom brdu

Planirana su i inicijalna sredstva za početak izgradnje spomen – obilježja na Golom brdu, na Žuči, gdje je planirana izgradnja „Memorijalnog kompleksa“. „Obzirom da je Fond memorijala Kantona Sarajevo trebao raditi na izgradnji Memorijalnog centra na Žuči, a kako se do sada još ništa nije pokrenulo, odlučili smo da mi kao lokalna zajednica krenemo u izgradnju tog monumentalnog spomen – obilježja“, kazao je općinski načelnik Semir Efendić.

Na dnevnom redu sjednice bila je i Informacija o izvršenju budžeta za proteklih devet mjeseci tekuće godine. Istaknuto je da se svi projekti koji su bili planirani realizovani, te da se očekuje da će izvršenje budžeta za 2019. godinu u konačnici biti oko 90 posto. Usvojeni su i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama RP „Bojnik II“, Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Novi Grad, zatim Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu.

Odata počast preminuloj zamjenici predsjedavajućeg OV Novi Grad Miri Jurić

Prije početka radnog dijela sjednice, vijećnici, predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo sa načelnikom Semirom Efendićem i ostali prisutni, odali su počast nedavno preminuloj zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad Miri Jurić, koja je obavljala i funkciju zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Povodom sedam dana od njene smrti, Mirine kolege sa kojima je sarađivala tokom svoje političke karijere oprostili su se još jednom od kolegice, istakavši da je bila veliki čovjek, prijatelj i visokomoralna osoba.  Ovom prilikom načelnik Semir Efendić i Općinsko vijeće uputili su izraze suosjećanja sa porodicom i prijateljima Mire Jurić.

Mira Jurić preminula je 24. oktobra u Sarajevu. Bila je dugogodišnja zastupnica u Skupštini KS i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH. Prije dvije godine imenovana je za zamjenicu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Sarajeva ispred Kluba vijećnika USD-BOSS, a bila je i vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad. Bila je predsjednica Unije socijaldemokrata BH, a osim u politici, Jurić je dugo godina radila i u Sarajevskoj pivari.

Na  sjednici Općinskog vijeća pokrenuta je inicijativa da se Miri Jurić posthumno dodijeli općinsko priznanje Zlatna plaketa "Safet Hadžić", za dugogodišnji doprinos u radu i razvoju lokalne zajednice. 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj