Saznajte gdje su danas postavljeni radari

Saznajte gdje su danas postavljeni radari
  • 18 Nov, 2019

BIHAMK je objavio raspored najavljenih radaskih kontrola za danas. Vozačima se poručuje da budu oprezni i obrate pažnju na uslove na cesti.

Osim najavljenih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i slično).

Zeničko-dobojski kanton

PS OLOVO

08:00 do 12:00 sati M-18 Bakići

12:30 do 16:00 sati M-18 Bjeliš

 

Kanton Sarajevo

09:00 do 10:00 sati M-18 Čevljanovići

10:30 do 11:30 sati M-17 Vrbanja-Raštelica

11:00 do 12:00 sati u ulici Bojnička

20:00 do 21:00 sati u ulici Ante Babića, X transverzala

21:30 do 22:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

 

Tuzlanski kanton

PU TUZLA - PS ZAPAD

08:30 do 10:30 sati M-18 Ljubače

13:00 do 15:00 sati ulica Husinskih rudara

20:30 do 22:30 sati ulica Bosne Srebrene

 

PS DOBOJ ISTOK

07:00 do 19:00 sati M-4 Brijesnica Velika

10:00 do 11:30 sati regionalni put Klokotnica-Lukavica

16:00 do 18:00 sati M-4 Brijesnica Velika

 

PS GRADAČAC

06:30 do 08:00 sati R-460 Srnice D.

14:30 do 16:30 sati M-1.9 Vučkovci

 

PS ČELIĆ

07:30 do 09:00 sati R-459 Brnjik, na lokaciji „Izomont“

14:00 do 15:00 sati Brnjik-Zovik, Vražići, na lokaciji „BP“

 

PS LUKAVAC

02:00 do 03:00 sati M-4 Sižje

04:00 do 05:00 sati M-4 Gnojnica Zasjeke

10:40 do 12:00 sati M-4 Devetak

12:15 do 13:30 sati M-4 Azotara

14:15 do 16:00 sati M-4 Dobošnica

16:10 do 17:00 sati M-4 Gnojnica

17:40 do 18:30 sati M-4 Sižje

20:00 do 21:00 sati M-4 Puračić BP Nasko

 

Srednjobosanski kanton

PS TRAVNIK

17:30 do 19:30 sati Kalibunar – BC ABA

20:00 do 22:00 sati Dolac na Lašvi

00:00 do 02:00 sati Nova Bila

02:30 do 04:00 sati M-5 Šehida

 

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati put za bolnicu, Nova Bila

11:00 do 16:00 sati R-441 Počulica, u blizini škole

 

PS FOJNICA

10:30 do 12:00 sati Pločari Polje

13:30 do 15:00 sati Nadbare

 

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

11:00 do 12:30 sati ulica Kožarska

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast

 

PS DONJI VAKUF

17:00 do 19:00 sati Nova Travnička

20:00 do 22:00 sati Oborci

 

PS GORNJI VAKUF

02:00 do 03:00 sati ulica Vrbaska

12:00 do 13:00 sati Pajić Polje

20:00 dio 21:00 sati ulica Vrbaska

 

PS JAJCE

09:30 do 11:30 sati M-16 Lučina

11:30 do 13:30 sati M-16 Podmilačje

 

PS BUSOVAČA

19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak

20:00 do 21:00 sati Polje

21:00 do 22:00 sati ulica N.Š.Zrinski

22:00 do 23:00 sati Kaonik

23:00 do 00:00 sati ulica 1.mart/ožujak

 

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Azapovići

12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 

PS NOVI TRAVNIK

11:30 do 13:00 sati M-16.4 K.Potok

14:30 do 16:00 sati R-439 Rastovci (Franjgine kuće)

 

Brčko distrikt

09:00 do 12:00 sati Obilaznica

14:00 do 16:00 sati Grčica-Potočari

17:00 do 19:00 sati Brčko-Marković Polje

20:00 do 22:00 sati Bukvik-Cerik

 

Zapadnohercegovački kanton

PU GRUDE

10:00 do 11:30 sati na M-6 u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana

 

PU ŠIROKI BRIJEG

08:00 do 09:30 sati na M-6.1 u mjestu Knešpolje

 

PU LJUBUŠKI

18:50 do 20:30 sati na M-17.4 u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac

 

PU POSUŠJE

19:30 do 21:30 sati na M-6.1 u mjestu Broćanac

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

PU ČAPLJINA

07:00 do 12:00 sati M-17.3 Rotimlja-Hodovo

13:00 do 16:00 sati M-6 Masline-Stolac

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj