Pred sjednicu Predstavničkog doma PFBiH zasjedao Odbor za finansijsku politiku

Pred sjednicu Predstavničkog doma PFBiH zasjedao Odbor za finansijsku politiku
  • 19 Nov, 2019

SARAJEVO, 19. novembra (FENA) - Pred sutrašnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zasjedao je Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku i uglavnom se pozitivno izjasnio o svim najavljenim tačkama dnevnog reda Doma, koje se odnose na djelokrug ovog odbora kao parlamentarnog tijela.

Jedan od zakona kandidiranih za sutrašnji dnevni red Doma obrazložili su članovima Odbora predlagači, predstavnici Federalne vlade odnosno Ministarstva finansija. Tim zakonom je do 30. juna 2021. godine najavljeno produženje roka za otkup certifikatima stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Službeni naziv akta je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Naredni akt najavljen za sutrašnji dnevni red Predstavničkog doma je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u FBiH, a danas ga je Odboru obrazložio predlagač, zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Ismet Osmanović.

On predlaže da se Agencija koja vrši reviziju privatizacije može ubuduće obratiti Upravi inspekcija Federacije ako joj neki od poslovnih subjekata odbija dati na uvid dokumentaciju za revidiranje. To se dosad i dešavalo pod raznim izgovorima, a Agenciji su bile „svezane ruke“, jer nije imala mehanizme za reakciju, obrazložio je Osmanović.

On također predlaže da iz sadašnjeg zakona o reviziji privatizacije privrednih subjekata i banaka bude izbrisan propisani petogodišnji rok za završetak te revizije, jer je u međuvremenu osmišljen pošto je Zakon donesen 2012., a puna njegova praktična primjena počela zapravo tek marta 2015. nakon prijema dva revizora u radni odnos i otvaranja postupka revizije privatizacije “Dite” d.d. Tuzla.

Naime, 2014. je na osnovu Zakona osnovana namjenska agencija koja vrši reviziju privatizacije privrednih društava i banaka, a moratorij na nova zapošljavanja u javnom sektoru onemogućavao je prijem i dodatnih revizora, neophodnih, kako je ona navodila u redovnim izvještajima Parlamentu, za kvalitetno i kvantitativno obavljanje njenog obimnog i složenog zadatka.

Iz Osmanovićevog obrazloženja proizilazi da je time što praktična primjena Zakona počela tek od 2015. godine u odnosu na 2012., kada je donesen, već u startu, za tri godine “potrošen” propisani petogodišnji rok za reviziju. On napominje da se Agencija bavi ne samo predmetima iz poslijeratne već i iz tzv. “Markovićeve privatizacije“,  kao i da joj predstoji još dosta posla pošto ima državnog vlasništva koje će se tek privatizirati u budućnosti.

Članovima Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku, pred sutrašnju sjednicu Predstavničkog doma, predstavnici Federalnog ministarstva finansija su danas obrazložili i dvije predložene odluke koje se odnose na zajam kod Evropske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja dva projekta.

Prvim projektom je predviđena nabavka više novih električnih trolejbusa za gradski saobraćaj u Sarajevu, a drugim, izgradnja dionice autoputa na Koridoru 5-c Putnikovo Brdo - Medakovo. Ovdje je riječ o zajmovima za koje ugovor sa navedenom bankom sklapa Bosna i Hercegovina, ali i Federacija preduzima obaveze, sa tim što će za nabavku trolejbusa, novac od zajma proslijediti Sarajevskom kantonu kao krajnjem dužniku, a za navedenu putnu dionicu, Javnom preduzeću Autoceste FBiH, također kao krajnjem dužniku. Da bi išta od toga Federacija učinila, potrebno je da odluke o zaduženju odobre oba doma Federalnog parlamenta.  

Podijeli:

Najnoviji sadržaj