Univerzitet u Sarajevu promovira 68 doktora nauka

Univerzitet u Sarajevu promovira 68 doktora nauka
  • 18 Dec, 2019

SARAJEVO, 18. decembra (FENA) - Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta i akademija promovirat će u četvrtak, 19. decembra u Narodnom pozorištu Sarajevo 68 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka.

- Opredijeljenost za produkciju savremenih i dinamičkih doktorskih studija prema evropskim standardima na svim fakultetima i akademijama našeg univerziteta oslikava i svjedoči 68 kandidata i kandidatkinja koji se promoviraju na čast doktora nauka/znanosti iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, kao i grupaciji umjetnosti - istakao je rektor Škrijelj.

Univerzitet u Sarajevu će promovirati 10 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, devet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, šest kandidata na čast doktora pravnih nauka, po četiri kandidata na čast doktora lingvističkih, socioloških, političkih i bioloških nauka, po dva kandidata na čast doktora ekonomskih, kriminalističkih, odgojnih, poljoprivrednih, biotehničkih, veterinarskih, upravnih i doktora nauka fizike u obrazovanju, te po jednog kandidata na čast doktora islamskih, zdravstvenih, sigurnosnih, filozofskih, književno-historijskih, komunikoloških, muzičkih, fizičkih, matematičkih nauka u obrazovanju, doktora nauka socijalnog rada i doktora nauka obrane i sigurnosti, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću UNSA.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj