Objavljena preliminarna lista kandidata za općinske stipendije

Objavljena preliminarna lista kandidata za općinske stipendije
  • 15 Jan, 2020

Nakon što je Služba Općine Centar za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti izvršila obradu svih prijava kandidata za dodjelu stipendija te općine, utvrđena je preliminarna lista izabranih kandidata za stipendiranje u školskoj 2019./2020. godini.

Lista je objavljena danas na oglasnoj ploči Općine Centar.

Svi prijavljeni kandidati mogu podnijeti prigovor općinskom načelniku, a najkasnije do 27. januara 2020. godine. Prigovori se podnose pismeno putem protokola Općine Centar.

Pravo na općinsku stipendiju imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 80 KM mjesečno, a za studente po 100 KM mjesečno.

Konačnu listu dobitnika stipendija utvrdit će Općinsko vijeće Centar, saopćeno je iz Općine Centar.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj