Škola za Političke studije Vijeća Evrope u BiH otvorila konkurs

Škola za Političke studije Vijeća Evrope u BiH otvorila konkurs
  • 17 Jan, 2020

Škola za Političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresirane kandidate da dostave svoje aplikacije za učešće u školi, Generacija 2020.

Aplicirati mogu sve zainteresirane osobe sa znanjem engleskog jezika, ne starije od 35 godina, državljani Bosne i Hercegovine, koje su do sada demonstrirale vanredne uspjehe i rezultate sa svojim političkim partijama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima, u privatnom sektoru te drugim institucijama i organizacijama, i koje žele produbiti svoje znanje i razmijeniti iskustva o socio-političkim procesima.

Program Škole za Političke studije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini funkcionira u okviru Programa Škola za političke studije Vijeća Evrope koji je podržan od strane Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Sarajevu.

Cilj škole je razvijanje demokratije i političke kulture među iznimnim mladim osobama, razvijanje kulture političkog dijaloga i tolerancije, kao i poboljšanje međusobne saradnje koja je od zajedničkog društvenog interesa.

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti aplikaciju koju popunjenu, sa fotografijom i kratkom biografijom treba poslati na e-mail adresu:  [email protected], najkasnije do 31. januara 2020. godine. 

Potrebnu aplikaciju možete zatražiti od gospodina Esada Mavrića, navodi se u obavijesti Ureda Vijeća Evrope u BiH. 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj