Podrška projektima za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Novi Grad

Podrška projektima za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Novi Grad
  • 24 Jan, 2020

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja rade sa djecom i omladinom, kontinuirano svake godine implementira projekte koji doprinose prevenciji maloljetničkog prijestupništva.

Tim povodom u zgradi Općine, 23. januara potpisani su ugovori sa predstavnicima udruženja koja su zadovoljila kriterije javnog poziva za sufinansiranje/finansiranje projekata za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Novi Grad: Planinarskog sportskog društva „Zlatni ljiljan“, Udruženja košarkaški klub „Sampi“, Udruženja postani i ostani fit – „PRO-FIT“, Udruženja građana „Spektar“, Udruženja za društveno istraživanje „Global ANALITIKA“ i Udruženja za psiho-socijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti „MOMENTUM“.

Savjet sigurnosti

Projekat će se realizirati kroz djelovanje Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad, uspostavljenog radi implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom. „Općina je prije nekoliko godina formirala Savjet sigurnosti, u koji su uključeni i stručnjaci iz različitih institucija koje se bave maloljetničkim prijestupništvom i radom sa djecom koja su u sukobu sa zakonom. Cilj je da se kroz aktivnosti i projekte utiče na preveniranje i smanjenje delinkvencije kod djece. Iz općinskog budžeta svake godine izdvaja se 20.000 KM za rad Savjeta, koji u saradnji sa udruženjima i nevladinim organizacijama koje kandiduju svoje projekte za rad sa djecom, implementiraju projekte sa ciljem zdravog odgoja i prevencije negativnih socioloških pojava“, kazao je Tajib Delalić, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo.

Edukativne radionice, sportske, kulturne i umjetničke aktivnosti

Programske aktivnosti će se provoditi kroz različite kreativne radionice za djecu u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, zatim edukativne radionice namijenjene djeci, roditeljima i nastavnom osoblju sa ciljem preveniranja rizičnih oblika delinkventnog ponašanja kod djece i razvijanja svijesti o rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim za korištenje različitih sredstava koja dovode do ovisnosti. Osim toga, bit će zastupljene i sportske, kulturne, umjetničke i druge vrste aktivnosti za fizičko i duhovno jačanje djece, kroz koje će se promovirati zdravi životni stilovi i pozitivna ponašanja kako bi se preduprijedilo ispoljavanje negativnih oblika ponašanja kod djece i mladih.

Jedan od učesnika u ovom projektu je Udruženje košarkaški klub „Sampi“ koji već 18 godina radi sa djecom i omladinom. „Obzirom da mnogi roditelji nisu u mogućnosti izdvajati novac za treniranje djece u sportskim klubovima, ovim projektom mnoga djeca će imati mogućnost trenirati u KK „Sampi“, bez plaćanja članarine. Zahvaljujući podršci Općine Novi Grad djeca će se moći uključiti u sport, sticati nova poznanstva, prijatelje, što će svakako uticati na razvoj njihove ličnosti, zdravlja itd. Ovo je način da se djeca aktivno uključe u bavljenje sportom i tako odupru svim pošastima današnjice“, naglašava Zulfo Aruković, predsjednik kluba. 

Stvarnim primjerima pokazati šta se desi sa onima koji uđu u svijet delinkvencije

Hari Šečić, predsjednik Udruženja za umjetnost, kulturu i sport „Spektar“ koje djeluje na području općine Novi Grad Sarajevo, ali i šire, ističe da već drugi put sa Općinom Novi Grad sarađuje na projektima za prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Prošle godine se radilo o jednom teatarskom projektu, tačnije predstavi koja tematizira problem delinkvencije i maloljetničkog prijestupništva, ove godine je to video - serijal prilagođen za prikazivanje u školama i putem interneta.

„Naš je cilj da kroz ovaj projekat podignemo svijest kod djece o tome koje su moguće posljedice delinkventnog ponašanja i da na neki način preventivno djelujemo time što ćemo prikazati stvarne primjere i savjete koje će dati stručnjaci Službe za socijalni rad, Odgojnog centra KS, MUP-a KS i drugih službi koje se bave problemom maloljetničkog prijestupništva. Želimo da ovaj projekt bude transparentan i dostupan što većem broju djece i omladine, da sva djeca u osnovnim i srednjim školama na području općine Novi Grad imaju priliku da vide taj materijal. Ono što je najznačajnije, kao ideja ovog projekta je mogućnost da se korištenjem interneta postigne veći broj korisnika“, kaže Šečić, ističući da je krajnji cilj da se djeci i omladini prikaže šta se desi sa onima koji uđu u svijet delinkvencije, da im se omogući da vide stvarne primjere djece koja su završila u Odgojnom centru, djece koja su svojim roditeljima napravila probleme, zatim posljedice na žrtve tog prijestupništva i sl., saopćeno je iz Općine Novi Grad. 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj