Kontinuirana podrška porodiljama sa područja Općine Novo Sarajevo

Kontinuirana podrška porodiljama sa područja Općine Novo Sarajevo
  • 24 Jan, 2020

Općina Novo Sarajevo kontinuirano obezbjeđuje novčana sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, te za mjesečnu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

U prošloj godini, za porodilje koje su dobile blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete isplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od 500 KM. I to za: 37 majki trećeg djeteta, 12 majki blizanaca, 3 majke četvrtog djeteta i 2 majke  petog djeteta. Za ove namjene, izdvojeno je oko 33.000 KM.

Novčanu pomoć u iznosu od 50 KM u trajanju od 12 mjeseci ostvaruju porodilje koje nisu u radnom odnosu.

Ova vrsta pomoći dodijeljena je: u januaru za 190 porodilja, u februaru za 185 porodilja, u martu za 177 porodilja, u aprilu za 178 porodilja, u maju za 169 porodilja, u junu za 164 porodilje, u julu za 161 porodilju, u augustu za 146 porodilja, septembru za 154 porodilje, oktobru za 153 porodilje i novembru za 155 porodilja.

Ukupno dodijeljena novčana sredstva po osnovu ovih izdavanja iznose 105.250 KM.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli  jednokratne  naknade za porodilje  po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj