Općina Centar Sarajevo - Projekti sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema

Općina Centar Sarajevo - Projekti sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema
  • 24 Jan, 2020

Načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić danas je sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ razgovarao o velikim infrastrukturnim projektima sanacije, rekonstrukcije i izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema na području te lokalne zajednice.

Najviše je bilo govora o preuzimanju novoizgrađenog vodovoda Nahorevo sa izvorišta Klanice, te o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanju novog asfalta duž ulica Dolina, Magribija, Kranjčevićeva, Koševo – druga faza.

Razgovarano je i projektima vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dejzina Bikića, Čekaluša, Radićeva, Mali Soukbunar, te u naseljima Gornji Kromolj, Gornje Poljine, Radava, Grdonj, kao i o tekućoj problematici.

- Kada budu okončani radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici mi smo spremni da krenemo sa rekonstrukcijom saobraćajnice za šta je u budžetu već obezbijeđen novac. Također obezbijedili smo novac za rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Koševo-druga faza, a spremni smo izdvojiti i dio sredstava za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže - rekao je Ajnadžić.

Direktor KJP Enver Hadžiahmetović rekao je da je u toku izrada projekata za sanaciju mreže u ulicama Čekaluša i Radićeva, a po dobivanju urbanističke i građevinske dozvole može se započeti sa radovima.

- Kada su u pitanju naselja koja nisu obuhvaćena vodovodnim i kanalizacionim sistemom smatram da trebamo donijeti strategiju djelovanja - dodao je Hadžiahmetović, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj