Općina Stari Grad: Adaptacija mjesnih zajednica Babića bašča, Logavina i Mahmutovac

Općina Stari Grad: Adaptacija mjesnih zajednica Babića bašča, Logavina i Mahmutovac
  • 28 Jan, 2020

Općina Stari Grad je započela radove na adaptaciji prostorija tri mjesne zajednice čime će se unaprijediti uslovi za kvalitetnije pružanje usluga građanima, saopćeno je iz ove Općine.

U općinskoj Službi za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica pojašnjavaju da se radi o tri starogradske mjesne zajednice Babića bašča, Logavina i Mahmutovac: „Radove u Babića bašči, u ukupnom iznosu od oko 42.000 KM, finansiraju podjednako Općina i UNDP. Radi se o programu 'Jačanje uloge MZ u BiH' kojeg implementira UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Radovi u Logavinoj i Mahmutovcu se, odlukom općinskog načelnika, finansiraju isključivo sredstvima Općine Stari Grad“, kazali su u Službi. 

MZ Babića bašča

Zidovi, stropovi i podovi u Mjesnoj zajednici Babića bašča puni su vlage zbog prodora podzemnih voda, te su uslovi za rad i boravak izuzetno otežani. U toku je skidanje oštećenih dijelova sa zidova i saniranje od vlage. Adaptirane prostorije Mjesne zajednice Babića bašča sa poboljšanim uslovima ubuduće će se mnogo više koristiti, a u planu su brojni programi, pogotovo za građane treće životne dobi. 

MZ Logavina

U Mjesnoj zajednici Logavina adaptira se velika prostorija za sastanke. Uklonjene su keramičke pločice, nakon čega će uslijediti gletovanje zidova i finalno krečenje. U ovoj prostoriji održavaju su redovni sastanci građana, savjeta MZ-a i dr.

MZ Mahmutovac

Kao što je i obećao općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić na prošlogodišnjem sastanku sa građanima u MZ Mahmutovac, izvršena je zamjena starih i dotrajalih portala i vrata u ovoj mjesnoj zajednici. Zbog njihove dotrajalosti bilo je izuzetno teško zagrijati prostorije. Ovi radovi završeni su prethodnih dana, tako da su sada uslovi za boravak u MZ Mahmutovac mnogo bolji.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj