Predstavljena Metodologija u cilju zabrane novih izvora zagađenja u Sarajevu

Predstavljena Metodologija u cilju zabrane novih izvora zagađenja u Sarajevu
  • 14 Feb, 2020

SARAJEVO, 14. februara (FENA) – U Kantonu Sarajevo danas je predstavljena izrada Metodologije za ocjenu uticaja novih zahvata u prostoru na kvalitet zraka.

- Njenom implementacijom dobit će se mogućnost zabrane gradnje novih izvora zagađenja, prvenstveno prašine koja je najveći problem u Kantonu Sarajevo. Omogućeni će biti i savremeni alati pomoću kojih će Zavod za planiranje KS moći da procjenjuje uticaje prostornih i regulacionih planova. To znači da se uvode nove metodologije u planiranje kvalitete zraka – kazao je Plamenko Tais učesnik u izradi te studije.

Osnova je bila da se omogući primjena Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u KS i da se kroz zoniranje kvalitete zraka odrede zone zabrane gradnje novih izvora zagađenja za one polutante za koje je utvrđeno prekoračenje graničnih vrijednosti.

- Po prvi put je sagledan uticaj individualnih ložišta i kao što će se vidjeti po rezultatima ove metodologije njihov uticaj je značajan. Određene su zone i naselja u kojima su ekstremne misije zagađenja. Pokazalo se da su to Buća potok, Buljakov potok, te dio Hrasnog brda i Aneksa. Radi se o kućama koje su napravljene nakon rata u zonama gdje nema plinske instalacije i daljinskog grijanja. To su dijelovi na koje prve moramo da utičemo – poručio je Tais.

Korisnik Metodologije je Zavod za planiranje KS u kojem je instaliran softver, pripremljene sve podloge za izradu matematskih modela i izrađena meteorologija za Kanton Sarajevo.

- Do sada nismo imali ovakve savremene informatičke modele, te će realizacija projekta značiti prekretnicu u smislu preventivnog djelovanja, uključivanja parametara kvalitete zraka u samu početnu fazu planiranja prostora, to jest izrade prostorno-planske dokumentacije, te odobravanja budućih izvora emisije – rekla je pomoćnica kantonalnog ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zijada Krvavac.

Zavod za planiranje KS će izdavati stručna mišljenja u vezi novih zahvata u prostoru i njihovog uticaja na kvalitet zraka. 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj