Izrađen link za webinar edukaciju učenika i roditelja o online nastavi

Izrađen link za webinar edukaciju učenika i roditelja o online nastavi
  • 16 Mar, 2020

Sarajevska Općina Centar izradila je link za webinar edukaciju učenika i roditelja o online nastavi, te ukoliko roditelji i djeca žele da prisustvuju online obuci prijava je obavezna na VIDEO, a nakon toga će na e-mail dobiti raspored termina obuke.

Općina je izdvojila sredstva iz budžeta za obuku, a cilj inicijative načelnika Nedžada Ajnadžića je omogućiti roditeljima, učenicima i nastavnom osoblju sa područja te općine da u određenim terminima pristupe webinarima.

U saopćenju iz Općine Centar je navedeno da je intencija poznavanje korištenja alata za online nastavu po „Uputstvu za realizaciju online nastave “Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, pružanje podrške pri korištenju mrežne platforme za realizaciju online nastave.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj