Predložen set mjera za podršku privrednicima općine Centar

Predložen set mjera za podršku privrednicima općine Centar
  • 28 Mar, 2020

.SARAJEVO, 28. marta (FENA) - Načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić prezentirao je, na današnjem sastanku sa Timom za koordinaciju, prijedlog mjera u funkciji podrške privredi, odnosno privrednicima na području općine Centar, u vremenu trajanja pandemije koronavirusa.

Načelnik Ajnadžić utvrdio je prijedlog mjera koje podrazumijevaju smanjenje zakupnine zakupcima poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Centar i to zakupcima kojima je zbog pandemije koronavirusa zabranjeno obavljanje registrirane djelatnosti,  a korisnike javnih površina u općini Centar osloboditi naknade plaćanja za maj i juni.

- Općina Centar je zaključila ugovore o subvencioniranju kamate za privrednike sa područja općine Centar sa BBI bankom. Sa tim u vezi, BBI banci će biti upućen dopis za odgodu otplate rata kredita po tom osnovu za vrijeme dok traje pandemija koronavirusa.

Razmotrit će se i mogućnost realizacije nove kreditne linije sa nekom od komercijalnih banaka, na način da Općina subvencionira kamatu, a sredstva bi se koristila za pomoć privrednicima u sanaciji posljedica proglašenja stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID – 19). 

Kako se navodi u prijedlogu mjera, Općina Centar je zaključila ugovore o novčanoj podršci startup biznisima i jedna od obaveza nosilaca startup biznisa je dostava izvještaja o utrošenim sredstvima u roku od šest mjeseci.

Općina će, navodi se, obavijestiti nosioce startup biznisa i korisnike sredstava, po tom osnovu, o pomjeranju rokova za dostavu navedenih izvještaja.

U saradnji sa vladama FBiH i Kantona Sarajevo, Općina će učestvovati u iznalaženju sredstava za plaćanje doprinosa poslodavcima za radnike koji nisu dobili otkaz u periodu dok traje stanje prirodne i druge nesreće. 

Istu mjeru, kao prema zakupcima poslovnih prostora, Općina će provesti i za zakupce zemljišta na lokalitetu Pijace 'Sirano'.

Općina će podržati sve poljoprivredne proizvođače u općini Centar u smislu nabavke sjemenskog i sadnog materijala, te vještačkog i stajskog gnojiva, te nabaviti nove plastenike za građane koji raspolažu poljoprivrednim zemljištem.

- Navedeni prijedlog mjera načelnik će uputiti na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću, a nakon što se privredni subjekti, stručne asocijacije i građani izjasne i dostave Općini prijedloge u vezi sa tim mjerama. Svi prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti do ponedjeljka, 6. aprila 2020. godine na mail [email protected]

S obzirom da je veliki broj privrednih subjekata kojima je zabranjen rad, načelnik upućuje apel vlasnicima najvećih tržnih centara BBI, Unitic, Alta i Sarajevo city centar i drugim, da iskažu solidarnost u ovom teškom vremenu sa privrednicima maksimalno mogućim umanjenjima zakupnina za poslovne prostore kako bi se sačuvao biznis i omogućio što brži oporavak privrednih subjekata u vremenu nakon prestanka pandemije koronavirusa.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj