Osigurana sredstva za civilnu zaštitu i domove zdravlja, zakupci poslovnih prostora oslobođeni plaćanja

Osigurana sredstva za civilnu zaštitu i domove zdravlja, zakupci poslovnih prostora oslobođeni plaćanja
  • 30 Mar, 2020

Zbog epidemiološkog stanja u kojem se našla naša zemlja, kao i druge države u svijetu, Općinsko vijeće Novi Grad održalo je 28. marta vanrednu sjednicu, na kojoj je po hitnoj proceduri i jednoglasno, usvojilo Izmjene i dopune budžeta za 2020. godinu. I ostale tačke dnevnog reda koje su se našle na današnjoj sjednici, a odnose se na lakše prevazilaženje posljedica pandemije, vijećnici su jednoglasno usvojili.

Izmjenama i dopunama budžeta osigurana su tri miliona konvertibilnih maraka za prevenciju širenja koronavirusa i borbu protiv posljedica uzrokovanih pandemijom. Od toga je milion i pol konvertibilnih maraka osigurano za materijalno-tehnička sredstva i aktivnosti Civilne zaštite, Doma zdravlja "Novi Grad" i drugih ustanova uključenih u prevenciju i borbu protiv koronavirusa na prostoru općine Novi Grad. Pola miliona KM izdvojeno je za rezervne zalihe prehrambenih proizvoda za potrebe Civilne zaštite u slučaju da dođe do situacije da jednom broju stanovništva bude trebalo obezbijediti osnovne životne namirnice ili ukoliko bude potrebe da se formiraju izolatoriji za veći broj stanovnika, koji će također imati potrebu za hranom. Tokom sjednice je istaknuto da je Služba civilne zaštite već naručila oko 2.000 paketa sa prehrambenim artiklima koje bi Štab CZ imao na raspolaganju za slučaj potrebe, obzirom da Općina Novi Grad ima oko 130.000 stanovnika.

950.000 KM osigurano je za provođenje podsticajnih mjera razvoja i rasterećenja privrede i razvoja poljoprivredne proizvodnje, tekući transfer za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje, sa ranije planiranih 160.000 KM uvećan je za dodatnih 340.000 KM, dok su sredstva za projekte obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja radnika za deficitarna zanimanja uvećana za 350.000 KM, a sredstva za sufinansiranje početnika u biznisu, povećana su za 260.000 KM u odnosu na prethodno planirana.

Također, izdvojeno je i stotinu hiljada KM za podršku Ministarstvu civilnih poslova u rješavanju problema migranata.  

Pored izmjena i dopuna budžeta, koje su potrebne da bi Civilna zaštita nastavila sa provođenjem mjera zaštite stanovništva od koronavirusa, Općinsko vijeće donijelo je odluku kojom se poslovni subjekti koji iznajmljuju prostor od Općine Novi Grad, a čiji rad je prekinut proglašenjem vanrednog stanja, oslobađaju plaćanja zakupnine, za period obustave rada.

Neiskorišteno zemljište staviti u funkciju proizvodnje hrane

Vijeće je usvojilo i zaključak kojim se neiskorišteno obradivo zemljište na području općine Novi Grad besplatno daje na korištenje fizičkim i pravnim licima za poljoprivredne svrhe, kako bi se povećala proizvodnja poljoprivrednih kultura na području naše općine.

Služba za urbanizam, stambene imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u narednim će danima izvršiti analizu raspoloživog zemljišta u državnom vlasništvu kojim raspolaže Općina Novi Grad, koje se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, a JP "Lokom" pružit će pomoć onima koji budu zainteresirani da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju u periodu nadolazeće proljetne sjetve.    

Zapošljavanje nedostajućeg medicinskog kadra po hitnoj proceduri

Vijeće je usvojilo zaključak kojeg je ranije utvrdio Štab civilne zaštite, a kojim se od Vlade Kantona Sarajevo traži da pronađe način da po hitnoj proceduri uposli nedostajući kadar u Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS – Organizaciona jedinica DZ „Novi Grad“, koji je najveći dom zdravlja u Bosni i Hercegovini i opslužuje najveći broj stanovnika, a koji već duži period ima problema sa nedostatkom medicinskog kadra.

„Moratorij koji se dugo godina provodio u oblasti zdravstva, ali i drugim oblastima, uzrokovao je desetkovanje kadra u ovim ustanovama. A i programi koji su se provodili na određeni prijem uposlenika, nisu motivirajući za njih, zato smo tražili da se nađe način i skrati procedura, a osoblje primi u stalni radni odnos. Prema informacijama koje smo dobili iz DZ „Novi Grad“ trenutno je 25 doktora na bolovanju, a koliko znam, njih desetak je na specijalizaciji. I ranije je nedostajala otprilike jedna trećina kadra. Mislim da je to trenutno vrlo važno pitanje koje je potrebno hitno riješiti“, rekao je načelnik općine Novi Grad Semir Efendić.

Općinsko vijeće usvojilo je i izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kojima je omogućeno da se u vanrednim okolnostima sjednice vijeća mogu održavati telefonski ili online.

Vijećnicima je prezentirana i informacija o poduzetim aktivnostima i preventivnim mjerama zaštite i spašavanja stanovništva na području općine Novi Grad, za period od donošenja odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, saopćeno je iz ove Općine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj