Poslovnim ljudima i porodicama umrlih koji nisu naši državljani omogućen ulazak u BiH

Poslovnim ljudima i porodicama umrlih koji nisu naši državljani omogućen ulazak u BiH
  • 21 May, 2020

SARAJEVO, 21. maja (FENA) - Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućava ulazak u BiH, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu, uz ispunjavanje određenih uslova.

Odlukom se omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza, pod uslovom da posjeduje pozivno pismo pravne osobe iz Bosne i Hercegovine koja ga angažira u BiH i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska.

Odredbe o zabrani ulaska  iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu sa ličnom kartom izdatom od nadležnog organa Bosne i Hercegovine, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.   

Istovremeno je omogućen boravak u Bosni i Hercegovini strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj