Prijave na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu do 9. juna

Prijave na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu do 9. juna
  • 02 Jun, 2020

Općina Novo Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresirane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizira na teritoriji općine Novo Sarajevo i uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 09.06.2020. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo – Protokol Općine Novo Sarajevo ili na email [email protected].

Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

Podijeli:

Najnoviji sadržaj