Vlada FBiH: Mjere za ublažavanje posljedica u turizmu i ugostiteljstvu

Vlada FBiH: Mjere za ublažavanje posljedica u turizmu i ugostiteljstvu
  • 05 Jun, 2020

SARAJEVO, 5. juna (FENA) - Vlada Federacije BiH se danas na sjednici upoznala o informaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma o stanju u turističko-ugostiteljskom sektoru u Federaciji BiH, te prihvatila niz mjera za ublažavanje negativnih posljedica nastalih širenjem koronavirusa.

Mjere, između ostalog, predviđaju prolongiranje dospjelih postupaka ponovne kategorizacije (rekategorizacija) smještajnih objekata iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po službenoj dužnosti sve do 1.1.2021. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

Prema službenim podacima Odsjeka za ugostiteljstvo za 2020. godinu, za rekategorizaciju su dospjela 23 objekta, a ukupan iznos takse za dospjele rekategorizacije iznosi 34.500 KM. Svrha ove mjere je da se obaveze hotelijera za plaćanje takse prolongiraju na 2021. godinu.

Ostale mjere uključuju nastavak saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama sa ciljem unaprjeđenja turističko-ugostiteljskog sektora, praćenje smjernica i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske turističke organizacije i Evropske komisije, te informiranje turističko-­ugostiteljskog sektora o njima.

Također, predviđena je i intenzivnija saradnja sa subjektima koji se bave promocijom bosanskohercegovačke turističke ponude sa ciljem regionalne promocije domaćeg turizma.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj