Vlada FBiH: Određena sredstva za subvencioniranje aerodroma Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać

Vlada FBiH: Određena sredstva za subvencioniranje aerodroma Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać
  • 02 Jul, 2020

SARAJEVO, 2. jula (FENA) - Federalna vlada donijela je četiri odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava namijenjenih unapređenju avio saobraćaja Federacije BiH, utvrđenih budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija.

Danas usvojenim programom utroška sredstava Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija predviđeno je subvencioniranje JP Aerodrom Mostar u iznosu od 930.000 KM, a ova sredstva će biti utrošena za materijalne i troškove uposlenih, provođenje epidemioloških preporuka sa ciljem zaštite radnika i putnika od pandemije, naknade za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera i odobravanje projekata od regulatora, troškove stručnoga osposobljavanja uposlenika i drugo.

Isti iznos bit će doznačen i JP Aerodrom Tuzla za nabavku sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme, energenata, troškove osiguranja, naknadu za korištenje sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljaga i drugo.

Za subvencioniranje dijela tekućih troškova poslovanja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo odobreno je 700.000 KM, a za JP Aerodrom Bihać 300.000 KM, saopšteno je iz Kancelarije za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj