Vlada FBiH intenzivira mjere zaštite od širenja COVID-19

Vlada FBiH intenzivira mjere zaštite od širenja COVID-19
  • 03 Jul, 2020

Vlada FBiH, entiteta u Bosni i Hercegovini, usvojila je informaciju o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u tom bh. entitetu, kao i o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva nakon prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane novim koronavirusom u FBiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Navedene institucije su zadužene da spram promijenjene epidemiološke situacije u vezi s COVID-19 u Federaciji BiH, poduzimaju mjere i aktivnosti, sa ciljem sprječavanja njegovog širenja, te o tome obavještavaju Vladu Federacije BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da pojača inspekcijski nadzor, te koordinirano obavlja sve aktivnosti sa kantonalnim upravama inspekcije.

Vlada Federacije BiH će uputiti zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a suprotno postupanje primjereno sankcioniraju i u prekršajnom i u krivičnom postupku.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a sa ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu.

Također, pripremit će akt obraćanja vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcija organiziranih pri nadležnim ministarstvima u kantonu, odnosno nadležnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policije, sa ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše navedene mjere u uslovima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na nivou kantona za povećanje broja inspektora u ovim oblastima.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vijeću ministara BiH u kojem će zatražiti da bude osigurano jednako postupanje u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, što uključuje i hitno utvrđivanje epidemioloških kriterija za ulazak putnika u BiH, jaču kontrolu graničnih prijelaza u BiH od Granične policije BiH, obavještavanje nadležnih tijela drugih država o laboratorijama koje su akreditirane i ispunjavaju uslove za laboratorijsku dijagnostiku - real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, kao i drugih mjera neophodnih za sprječavanje širenja COVID-19 u BiH.

Federalni ministar zdravstva je obavezan da, u skladu sa svojim ovlastima iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH.

Navodi se da zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj