Stupio na snagu Pravilnik o uspostavljanju okvira za jedinstveno evropsko nebo

Stupio na snagu Pravilnik o uspostavljanju okvira za jedinstveno evropsko nebo
  • 14 Jul, 2020

SARAJEVO, 14. jula (FENA) - Pravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba stupio je danas na snagu.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) je na svojoj web stranici objavila da je u "Službenom glasniku BiH" od 7. jula ove godine objavljen ovaj pravilnik čiji je predmet uspostavljanje usklađenog regulatornog okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba.

Kako se navodi u Pravilniku, cilј inicijative za jedinstveno evropsko nebo je da unaprijedi postojeće standarde sigurnosti zračnog prometa, doprinese održivom razvoju sistema zračnog transporta i pobolјša sveukupan učinak u upravlјanju zračnim prometom (ATM) i u uslugama u zračnoj plovidbi (ANS) za opći zračni promet u Evropi, u namjeri da se ispune zahtjevi svih korisnika zračnog prostora.

Jedinstveno evropsko nebo, kako se dodaje, obuhvata jedinstvenu panevropsku mrežu ruta, upravlјanje mrežom i sisteme upravlјanja zračnim prometom koji se zasnivaju samo na sigurnosti, efikasnosti i tehničkim mogućnostima, u korist svih korisnika zračnog prostora. U postizanju tog cilјa, ovim pravilnikom uspostavlјa se usklađen zakonodavni okvir za stvaranje jedinstvenog evropskog neba.

Ovim pravilnikom, kako navode iz BHDCA,  preuzimaju se odredbe Uredbe, broj 549/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 10. marta 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog evropskog neba (Okvirna uredba) i odredbe Uredbe, broj 1070/2009 Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. oktobra 2009. godine o izmjeni uredbi, broj 549/2004, 550/2004, 551/2004 i 552/2004 kako bi se unaprijedila efikasnost i održivost evropskog avionskog sistema.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik kojim se uspostavlјa okvir za stvaranje jedinstvenog evropskog neba ("Službeni glasnik BiH" od 1. juna 2010. godine).

Podijeli:

Najnoviji sadržaj