Stupila na snagu nova naredba Kriznog štaba za FBiH

Stupila na snagu nova naredba Kriznog štaba za FBiH
  • 25 Jul, 2020

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od 25. jula, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje, prenosi Anadolu Agency (AA).

Nakon što je odlukom Vlade FBiH od 29. maja 2020. godine stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. majem, Krizni štab FMZ-a donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe, podsjećaju u petak iz ministarstva.

Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno jednog metra, kao i na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba.

Uslijed pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije novom naredbom dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru.

“Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba, osim članova istog domaćinstva. Sa ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo u FBiH, higijensko-epidemioloških mjera”, kaže se u naredbi uz napomenu kako su za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja.

Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naloženo je da na osnovu procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, reduciraju broj osoba, od naredbom maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, na skupovima koji se održavaju, poput vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

Dozvoljeno je pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera donesenih od strane ZZJZ FBiH i u skladu naredbi, a kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naloženo je da u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 23 sata.

Provođenje naredbe kontrolirat će nadležne inspekcijske službe te će u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzimati mjere, što uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinioca za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19.

Rad poslovnih subjekata dozvoljen je uz primjenu općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva dozvoljava se uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Stanovništvu na području entiteta FBiH preporučuje se da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa), preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute, naglašavaju iz Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj