Prva aplikacija u BiH sa podacima o minski sumnjivim lokacijama
  • 19 Nov, 2020
Prva aplikacija u BiH sa podacima o minski sumnjivim lokacijama

Rezultati 18-mjesečnog rada na projektima "Podrška EU u stvaranju web platforme informativnog sistem...

Planirana podrška zapošljavanju 12.000 ljudi u 2021. godini
  • 19 Nov, 2020
Planirana podrška zapošljavanju 12.000 ljudi u 2021. godini

Federalni zavod za zapošljavanje u 2021. godini planira usvojiti programe aktivne politike zapošljav...

Za četiri aerodroma u FBiH ukupno 6.000.000 KM
  • 19 Nov, 2020
Za četiri aerodroma u FBiH ukupno 6.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, donijela odluke o dodjeli sredstava za četiri aerodr...

Rok za izradu Strategije upravljanja javnim finansijama šest mjeseci
  • 19 Nov, 2020
Rok za izradu Strategije upravljanja javnim finansijama šest mjeseci

Inače, ova strategija je u vezi s drugim dokumentima relevantnim za proces integracije BiH u Evropsk...

Sačiniti informaciju o efektima mjera za ublažavanje posljedica pandemije
  • 19 Nov, 2020
Sačiniti informaciju o efektima mjera za ublažavanje posljedica pandemije

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa zahtjevom Ureda za reviziju institucija u FBiH za do...

Projekat energetske efikasnosti: Nastavlja se obnova 30 javnih objekata u FBiH
  • 19 Nov, 2020
Projekat energetske efikasnosti: Nastavlja se obnova 30 javnih objekata u FBiH

U okviru projekta, do sada je obnovljeno 55 objekta javne namjene (prvenstveno zdravstvenih i obrazo...