Općina Centar ustupa na korištenje stanove punoljetnim štićenicima Doma na Bjelavama
  • 30 Jan, 2020
Općina Centar ustupa na korištenje stanove punoljetnim štićenicima Doma na Bjelavama

Potpisan je protokol o izdvajanju 10.000 KM iz općinskog budžeta za potrebe nabavke kreveta i madrac...

Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za mobilnost mladih
  • 29 Jan, 2020
Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za mobilnost mladih

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti pojedinci učenici i studenti, aktivisti, volonteri nevladinih i...

Nabavka nove medicinske opreme za fizikalnu terapiju u lječilištu „Reumal“
  • 29 Jan, 2020
Nabavka nove medicinske opreme za fizikalnu terapiju u lječilištu „Reumal“

U prostorijama Općine Centar 28. januara upriličeno je potpisivanje protokola o realizaciji transfer...

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu: Za najugroženije kategorije stanovništva izdvojeno više od 800.000 KM
  • 29 Jan, 2020
Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu: Za najugroženije kategorije stanovništva izdvojeno više od 800.000 KM

Za direktnu pomoć socijalno ugroženim osobama izdvojeno je oko 600.000 KM, dok je za pomoć građanima...

Općina Novi Grad: U prošloj godini riješeno 13.684 upravnih predmeta
  • 29 Jan, 2020
Općina Novi Grad: U prošloj godini riješeno 13.684 upravnih predmeta

Procentualno je riješeno 82 posto prvostepenih upravnih predmeta, koji se odnose na izdavanje različ...

Povećanje energetske efikasnosti u Željezničkom školskom centru i Elektrotehničkoj školi za energetiku
  • 28 Jan, 2020
Povećanje energetske efikasnosti u Željezničkom školskom centru i Elektrotehničkoj školi za energetiku

Sa ciljem povećanja energetske efikasnosti, u toku su završni radovi u dvije srednje škole na područ...