Šestoaprilska nagrada za 2006. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2006. godinu

Pojedinačne nagrade

Hasija Borić, glumica Narodnog kazališta u Sarajevu

m_8

Hasija Borić, članica Drame Narodnog kazališta u Sarajevu, trideset godina djeluje na afirmaciji bosanskohercegovačke kazališne umjetnosti i među nama i u svijetu. Visoki estetski rezultati njezinog umjetničkog angažmana predstavljaju poseban doprinos kulturnoj emancipaciji našega grada i naše zemlje. Rodila se u Jajcu, školovala se i usmjerila ka scenskoj umjetnosti u Sarajevu, a znanja proširila u Londonu i Wroclawu. Igrala je i režirala u Splitu, Zagrebu i Beču. Promovira naš grad gostovanjima po domovini, a Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu predstavila je brojnim uspjesima na daskama koje život znače, od Hrvatske i Srbije, preko kontinentalne Europe i Skandinavije do Amerike. Uz uspjehe je vezala brojne nagrade. Svoj talent, stečena znanja i iskustva pretočila je u iskrene i ubjedljive nastupe kojima danas oplemenjuje sarajevsku kazališnu scenu. Njezin angažman se ne zaustavlja u glumačkom izrazu. Hasija Borić istovremeno prenosi kulturu govora, piše, režira, producira i organizira. Neumornom kreativnom energijom potječe duhovnu obnovu Bosne i Hercegovine čineći vrhunska umjetnička postignuća dostupnim svima. Putujućem kazalištu koji nosi njezino ime dodijelila je misiju promocije kazališne umjetnosti u svim sredinama i to u duhu humanosti i vedrine. Građani Grada Sarajeva su prepoznali umjetnička postignuća i angažman Hasije Borić i dodjeljuju joj Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Milorad Gaćina, šahovski stručnjak i entuzijasta 

m_7

Milorad Gaćina, po profesiji pravnik, posvetio je svojih 50 godina organiziranog amaterskog djelovanja šahu u Sarajevu i Bosni Hercegovini. Utemeljitelj je i jedan od glavnih tvoraca Šahovskog kluba «Bosna». Skoro pola stoljeća inicira i sudjeluje u kontinuiranom razvoju Kluba, bilo kao šahista, član stručnog štaba ili predsjednik Kluba. Monografije Šahovskog kluba «Bosna», četverostrukog europskog prvaka, izdavane povodom obilježavanja bitnih godišnjica djelovanja, potpisuje upravo Milorad Gaćina. Prije punih 40 godina pokrenuo je i Šahovsku školu «Bosna», a time i organiziranu edukaciju u šahu u BiH. Šahovski je pedagog kojem su se s lakoćom i entuzijazmom priklanjali naraštaji mladih, i znalac čiji šahovski priručnici i knjige u posljednjih trideset godina doživljavaju ponovljena izdanja. Na Međunarodnom šahovskom turniru – «BOSNA OPEN» održanom već 35 puta, s rejtingom između tri prva u svijetu, natjecala su se najveća svjetska šahovska imena, a turnir je nezamisliv bez predanog rada njegovog inicijatora i dugogodišnjeg organizatora Milorada Gaćine. Neograničen interes za sve što je šah, doveo ga je do licence međunarodnog suca FIDE i jedinog nositelja zvanja FIDE organizatora. Svoj doprinos afirmaciji i promociji šaha dao je i kao dugogodišnji sportski novinar i dopisnik šahovskih rubrika mnogih dnevnih listova i časopisa na tlu bivše Jugoslavije. Zbirka pjesama i aforizama svjedoči Milorada Gaćinu kao pjesnika, a njegove kompozicije su i danas dio arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Posljednjih desetljeća dobio je više sportskih i društvenih priznanja, a danas mu sugrađani dodjeljuju i Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 Akademik fra Petar Perica Vidić, slikar i humanista

m_petar

Jedna je njegova likovna dimenzija. Inspiriran prirodom, stvara kompozicije asocijativne apstrakcije, imaginarne pejzaže prepoznatljive kolorističke fantazije i vedrine, kojima iskazuje vlastito umjetničko i duhovno poimanje svijeta, svijeta životne radosti i idealizma kao bitne odrednice svoje osobnosti. Fra Perica Vidić organizator je i sudionik mnogih kulturnih i umjetničkih zbivanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Izlagao je na pedeset samostalnih i grupnih izložbi sa zapaženim priznanjima i pohvalama. Svojim cjelokupnim umjetničkim opusom i utjecajem na suvremenu likovnu umjetnost posljednjih desetljeća, dao je izuzetan doprinos u području kulture i umjetnosti gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini i postao redovan član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Druga dimenzija fra Petra Perice Vidića njegov je humanizam: nenametljivo i nesebično pomaganje i vjernost ljudima u nevolji – starima, bolesnima, siromašnima, a posebice djeci u teškom razdoblju opsade Sarajeva kada je bio gvardijan Samostana sv. Ante na Bistriku. Gostovanja na izložbama izvan zemlje tijekom agresije koristio je da prenese svijetu istinu o Sarajevu, da prikupi pomoć i ponovno se vrati «tamo gdje pripada» među sugrađane i susjede na Bistriku. Prihod od prodanih djela i danas redovito poklanja u humanitarne svrhe, a najčešće učenicima i studentima za školovanje. Danas je njegov atelje na Bistriku utočište umjetnicima: mladima za poticaj njihovim mogućnostima i sklonostima, a starijima kao mjesto smirenja u druženju s dobrim čovjekom Bistrika – fra Pericom. Građani grada Sarajeva su prepoznali umjetnička postignuća i angažman fra Petra Perice Vidića i dodjeljuju mu Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Kolektivne nagrade:

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Institut za hidrotehniku danas je gospodarsko društvo čija je djelatnost znanstveno-istraživački i visoko stručni rad u području voda i okoliša za potrebe različitih klijenata, na tržišnim principima. U svom radu Institut se oslanja na više od pedeset godina dugu tradiciju koju su, kroz različite oblike postojanja Instituta i u različitim razdobljima, izgrađivali znanstvenici i stručnjaci. Znanja i iskustva iz područja racionalne i primijenjene hidromehanike, komunalne i procesne hidrotehnike, kemije i biologije voda i drugih područja, stjecali su rješavajući konkretne probleme po zahtjevima klijenata i radeći znanstveno-istraživačke projekte za potrebe zajednice. Naslijeđe ovoga rada je zavidan fond tehničke dokumentacije i podataka. Stečeno iskustvo se danas kombinira s novim tehnologijama, a orijentacija ka međunarodnim izvorima financiranja osigurava kontinuitet u razvoju znanstveno-istraživačkog rada. U posljednjih nekoliko godina Institut radi na projektima koje financira Okvirni program Europske komisije za znanstveni rad. Istraživanja su usmjerena na rješavanje konkretnih okolinskih problema u regiji, a njihovi rezultati mogu imati široku primjenu u Bosni i Hercegovini. Obnavljanje i suradnja s brojnim znanstveno-istraživačkim institucijama iz Europe i okruženja u realizaciji ovih projekata osiguravaju razmjenu iskustava, transfere znanja i pristup tržištu. Multidisciplinarni tim obučen za tržišne i međunarodne komunikacije sastavljen je od znanstvenika i stručnjaka koji svoja znanja kroz nastavu prenose studentima Sveučilišta u Sarajevu i doprinose uvođenju bolonjskog procesa u visokoškolsko obrazovanje. Građani Sarajeva dodjeljuju Institutu za hidrotehniku Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Javna ustanova Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu

Tijekom svog desetogodišnjeg djelovanja, Prva bošnjačka gimnazija je kvalitetom i sadržajnošću nastavnih i izvannastavnih aktivnosti uvela i primijenila najnovije europske standarde, dosegla razinu najprestižnije gimnazije u Bosni i Hercegovini i postala članica Cambridge međunarodnog centra, edukacijske mreže 150 država, s međunarodno priznatom diplomom. Slogan škole «Takmičite se u dobru» nosi u jednoj rečenici ideju vodilju koja je utkana u obrazovno-odgojni proces škole, koja učenicima znači drugi dom. Temeljni ciljevi u domenu edukacije škole su razvijanje osobne sposobnosti i sklonosti učenika, te njihovo osposobljavanje za samostalan i timski rad uz upotrebu suvremenih učila, računala i stranih jezika. Temeljni ciljevi u domenu odgoja su razvijanje samopouzdanja, slobode duha, tolerancije, te poticanje akcije i kreativnosti, kao i razvijanje svijesti o vlastitim vrijednostima, njegovanje vlastite kulture i religije, te pravedno i humano procjenjivanje ljudi, stvari i pojava. Ovo je škola koja prihvaća stvaralaštvo mladih kao načelo zajedničkog djelovanja učenika i nastavnika koji su školi savjetodavci i koji pomažu mladima da se snađu u današnjim uvjetima razvoja društva i znanosti, i prebrode razvojne krize suvremene mlade generacije. Učenici Prve bošnjačke gimnazije pobjeđuju na međuškolskim natjecanjima, ostvaruju najbolji prosjek ocjena i imaju najmanji broj izostanaka s nastave. Prepoznaju se kao izvanredni studenti na domaćim i prestižnim sveučilištima cijelog svijeta. Škola zajednici prepušta mlade ljude sigurne u sebe, svjesne svoga znanja i odgovorne da ono bude upotrijebljeno za ciljeve dobra.

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu

Klinika za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu, sada vrhunski organizirana i opremljena ustanova, sljednik je dvije ratne klinike: Klinike za ortopediju i Traumatološke klinike, koje su tijekom agresije bile glavni, a na početku i jedini, punktovi za prijem, zbrinjavanje i kompletan medicinski tretman ranjenih i povrijeđenih građana našega grada. Podvizi liječnika i drugog medicinskog osoblja koji su radili u nemogućim uvjetima u ratnom razdoblju postali su poznati širom svijeta. Sama Klinika je više puta granatirana, ali nijednog trenutka nije prestala s radom, a mobilni timovi su upućivani u pomoć nastradalima na ratištu. Danas je to kolektiv koji, pored svoje redovne dijagnostičko-terapeutske djelatnosti, veliku pozornost posvećuje razvoju i stručnoj edukaciji kadra, te znanstveno-razmjenjuje iskustva, posebno njegujući timski rad, sa stručnjacima iz drugih centara u zemlji i inozemstvu. Nemjerljiv je doprinos Klinike u osposobljavanju invalidnih osoba za nastavak normalnog života. Uvjeti za uspješno liječenje i boravak pacijenata na Klinici su na visokoj razini, a stručnost i profesionalnost nadopunjene su ljubaznošću i humanim odnosom prema pacijentima. I dalje se formiraju mobilni timovi, ali sada odlaze u humane misije pomoći nastradalima u cijelom svijetu. Građani Sarajeva dodjeljuju Klinici za ortopediju i traumatologiju Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 Nacionalna i sveučilišna knjižnica Bosne i Hercegovine

m_c_5

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Bosne i Hercegovine, dosadašnjim radom i ulogom u društvu, već 60 godina ostvaruje svoju kulturnu, obrazovnu i znanstvenu misiju. Poslije razaranja Vijećnice, kada je glavnina dragocjenog fonda bila uništena, u izuzetno teškim ratnim i poratnim uvjetima, njezini radnici su uspjeli rekonstruirati značajan dio kolekcija i obnoviti vitalne funkcije, a prije svega funkcije državne i središnje matične knjižnice. Danas ova kuća uspješno predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim strukovnim organizacijama i promovira bosanskohercegovačku knjigu u svijetu. Svoju funkciju sveučilišne knjižnice posljednjih godina osvježila je ostvarivanjem pristupa nekim od najrelevantnijih svjetskih baza podataka. Korištenje građe je dostupno i putem stalnih čitaonica, kroz suradnju s nacionalnim knjižnicama i srodnim institucijama putem međuknjižnične pozajmice, ali i putem internet pretraživanja. Knjižnica kontinuirano radi na osposobljavanju kadrova za brojne zahtjevne obveze koje im se nameću u informacijskom okruženju i potrebi primjene digitalne tehnologije u očuvanju i prezentaciji kulturnog naslijeđa. I pored složenih statusno-financijskih problema ova institucija uspješno izvršava svoje ciljeve i jedno je od uporišta progresivnog nastojanja u obnovi zajedničkog života u Bosni i Hercegovini i simbol multietničnosti i multikulturalnosti BiH i Sarajeva. Za ova dostignuća pristigla su međunarodna i domaća strukovna priznanja, građani Sarajeva dodjeljuju Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Bosne i Hercegovine Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

 “ORTOSAR” , gospodarsko društvo za izradu ortopedskih pomagala

m_6

Suočena s tragičnim posljedicama ratnih ranjavanja: trajnim invaliditetom velikog broja sugrađana, grupa humanista i entuzijasta 1993. godine uspijeva u nemogućim uvjetima započeti izradu ortopedskih pomagala i pružiti besplatnu pomoć sugrađanima invalidima. Poslije razdoblja mukotrpnog traganja za stvaranjem uvjeta za kvalitetno redovno djelovanje „OrtoSar“ je od prije nekoliko godina gospodarski subjekt čija se djelatnost razvija iznad osnovne i do tada prepoznatljive. Neprestanim praćenjem suvremenih dostignuća, tehničkog i tehnološkog razvoja u oblasti, permanentnom edukacijom u domaćim i inozemnim ustanovama, nabavkom najsuvremenije opreme i neophodnih repromaterijala, te u novim, po svim europskim standardima opremljenim prostorima, započinje uspon ovog kolektiva, kojeg pored neupitne stručnosti odlikuje humanost, mladost, entuzijazam i ljubav prema čovjeku i poslu. Danas društvo ima na raspolaganju suvremenu ambulantu i školu hoda s potrebnom pratećom opremom, proizvodnu liniju s kompletnom opremom i alatima, te prateće prostore za prijem, informacije edukacije, poslovanje i dr. Pored osnovne djelatnosti, izrade ortopedskih i drugih vrsta pomagala, ostvaruje suradnju i distributer je pomagala u područjima protetike, ortotike, rehabilitacijskih programa, antidekubitalnih programa, štaka, štapova, steznika i drugih pomagala. Za pomoć i potporu invalidskom sportu dobilo je mnoge zahvalnice, a za rezultate u radu ponosi se značajnim priznanjem Međunarodne asocijacije Direkcija poslovne inicijative «Zlatna zvijezda» za kvalitetu, tehnologiju, menadžment i inovacije iz prošle godine. Građani Sarajeva dodjeljuju «OrtoSar» društvu za izradu ortopedskih pomagala Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

Zbor „PONTANIMA“

m_9

Nastao je 1997. iz poslijeratne potrebe ljudi Bosne i Hercegovine za liječenjem ratnih trauma, za pomirenjem, razumijevanjem i povezivanjem. Koristi mirovni potencijal religija BiH za svoju misiju, naspram instrumentalizaciji religija za ratne i političke potrebe. Stvorio je simfoniju ibrahimskih/abrahamskih/avramskih religija kao projekt koji je tipičan i unikatan duhovni proizvod Bosne i Hercegovine i grada Sarajeva, a u globalizacijskim trendovima je paradigma koja naznačuje perspektivu našega svijeta. Čine ga ljudi iz svih religija i svjetonazora u gradu, i po svom sastavu je svjedok vizije života pomirene, sretne i kreativne Bosne i Hercegovine. Svojom misijom oduševio je i nadahnuo ljude, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego diljem svijeta. U deset godina svoga djelovanja nastupao je 248 puta, i to u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji upravo na područjima i u vrijeme gdje je poruka PONTANIME bila najpotrebnija. Kao najbolji ambasador predstavljao je BiH u svijetu. Zbor PONTANIMA je u deset godina postojanja uživao nepodijeljenu potporu entiteta i BiH, a kao najreprezentativniji projekt BiH predstavljen je najvišim gostima BiH i predstavljao je BiH na značajnim međunarodnim događajima. Uz vrhunsku kvalitetu izvođenja na programu je PONTANIMA imala više od 150 kompozicija. Pokretač je glazbenog stvaralaštva u BiH. Za PONTANIMU su pisane brojne nove kompozicije i glazbeni aranžmani, a s PONTANIMOM su surađivali vrhunski umjetnici BiH. PONTANIMA i jedan od njezinih utemeljitelja su dobitnici svjetskih priznanja za mir.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj