Šestoaprilska nagrada za 2008. godinu

Šestoaprilska nagrada za 2008. godinu

Pojedinačna nagrada:

Prof. dr. Omer Ibrahimagić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Omer Ibrahimagić rođen je u Smolući, općina Lukavac, 21. siječnja 1934. godine. Osnovnu školu pohađao je u Smolući, Lukavcu i Tuzli. Gimnaziju je završio u Tuzli, a Pravni fakultet u Sarajevu. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu na državnopravnoj katedri. Tijekom svog 45-godišnjeg znanstvenog rada objavio je više od 400 znanstvenih i stručnih članaka i 20 knjiga, od kojih tri kao koautor, kao i nekoliko srednjoškolskih udžbenika iz znanosti o društvu. Prof. Ibrahimagić je na Fakultetu političkih znanosti bio dekan, direktor fakultetskog Instituta za društvena istraživanja, šef Postdiplomskog studija i šef Odsjeka za političke znanosti, za što je od fakulteta dobio nagradu s diplomom za doprinos razvoju tog odsjeka. Kao ustavnopravni ekspert obavljao je dužnost suca Ustavnog suda Jugoslavije i Ustavnog suda Federacije BiH. Za svoj znanstveni angažman dobio je 1987. Dvadesetsedmojulsku nagradu za djela i ostvarenja iz političkih znanosti. Kao zaslužan znanstvenik i društveni radnik odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrenim zracima (1974.) i Ordenom rada s crvenom zastavom (1987.), a za višegodišnji rad i značajan doprinos razvoju Sveučilišta u Sarajevu dobio je Plaketu Sveučilišta s diplomom (1985.). Nositelj je počasnog zvanja “profesor emeritus” i drugih javnih priznanja i zahvalnica.

Kolektivna nagrada:

Prvi korpus Armije RBiH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prvi korpus Armije BiH dobitnik je kolektivne Šestoaprilske nagrade za veličanstvenu obranu grada Sarajeva i BiH od agresije u Obrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995. godine. Jedinice ARBiH i jedinice Prvog korpusa ARBiH su zajedno s drugim bh. patriotima, braneći grad Sarajevo, a time i domovinu od agresije, obranili najveće ljudske i civilizacijske vrijednosti multietničkog društva i dugovječnu tradiciju suživota, međunacionalnu i međuvjersku toleranciju. U obrani je sudjelovalo 80.000 vojnika, koliko je imao 1. korpus. Poginulo ih je 6.798, a 6.531 muškarac i žena su postali lakši ili teži invalidi. U ime 1. korpusa ARBiH nagradu su primili generali Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić, Damir Hajrulahović, sin rahmetli generala Mustafe Hajrulahovića, te Behaudin Bašović, prvo šehidsko dijete. “Ponosni smo na ovu nagradu. Ovo nije priznanje samo 1. korpusu, već cijeloj Armiji BiH”, kazao je general Karavelić, dodajući da je obranom grada Sarajeva obranjena i BiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj