Grad Sarajevo: Inicijativa „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“

Grad Sarajevo: Inicijativa „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“
  • 22 Jul, 2021

Općina Centar u suradnji s UNDP, Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Sarajevu i Gradom Sarajevo pokreće inicijativu pod nazivom Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“.

Radi se o prvoj inicijativi ove vrste u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj da doprinese inkluzivnoj i održivoj urbanoj transformaciji kroz kolektivno dijeljenje ideja za obnovu i unaprjeđenje javnih površina od strane građana te realiziranje konkretnih akcija koje će rezultirati zelenim, živopisnim i za život ugodnim ulicama i javnim površinama u općini Centar.

Projekt podrazumijeva osmišljavanje i izradu digitalne platforme koja bi služila za interaktivno prikupljanje ideja građana o određenim javnim površinama u općini Centar, a gdje su planirane urbane transformacije. Planirano je da digitalna platforma bude funkcionalna već u listopadu 2021. godine kao dio službene web stranice Općine Centar.

Platforma će služiti kao alat za sprovođenje inkluzivnijih, interesantnijih i učinkovitijih javnih konsultacija na temu urbanih javnih površina. Također, ovaj jednostavan digitalni alat bi služio kao svojevrstan online repozitorij ideja i sugestija građana temeljem kojih bi se pristupilo obnovi i transformaciji lokaliteta. Ideje i vizije građana će se prikupljati za željenu funkcionalnost javnog prostora, ali i za društveni, fizički, ekološki, ekonomski i kulturni oblik i sadržaj istog.

Građani će moći iznijeti svoje ideje za zelenu i svima pristupačnu urbanu infrastrukturu (npr. obnova i ozelenjivanje fasada, obnova javne rasvjete, uklanjanje prostornih barijera, izmještanje parkinga, zelena infrastruktura, ozelenjivanje krovova, urbane farme i sl.), opremu i objekte (npr. nove klupe, kante za otpatke, parking za bicikle, nadstrešnice i sl. ), umjetničke, kulturne i druge kreativne aktivnosti, izložbe i predstave na otvorenom, sportske i rekreativne zone, dječja igrališta, ulične festivale i markete, knjižnice na otvorenom i druge sadržaje ili druge inovativne vizije koje mogu doprinijeti da urbani prostori budu ugodniji, održiviji, zabavniji i više usmjereni na kvalitetniji život.

Kada se prikupe ideje i prijedlozi građana za odabranu lokaciju, projekt će raditi na pretvaranju kolektivnih ideja u scenarije za transformaciju urbanih područja. Ovi scenariji će se koristiti i za razvijanje prezentacija virtualne i proširene stvarnosti, omogućavajući građanima drugačije iskustvo u zamišljanju javnih prostora budućnosti.

Pet prioritetnih lokacija će biti uključeno u proces kolektivne ideacije putem digitalne platforme u razdoblju listopad - studeni ove godine, i to: dio ulice „Musala“ (od „Obale kulina bana“ do ulice „Mis Irbina“), „Radićeva“ ulica, „Hastahana“, Bulevar „Franca Lehara“ te „sive zone“ uz ulicu „Branilaca Sarajeva“ (na potezu od „Šenoine“ do „Radićeve“ ulice).

Nakon javnih konsultacija jedna od pet odabranih pilot lokacija će biti obnovljena temeljem  ideja građana i poslužit će kao demonstracija održive urbane transformacije, a koja potiče i vođena je lokalnim zajednicama.

Općina Centar, zajedno sa svojim partnerima, informirat će građane o predstojećim digitalnim javnim konsultacijama i spremna je podržati kreativne i konstruktivne povratne informacije građana i prijedloge za obnovu ili razvoj javnih prostora na teritoriji općine.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj