ACCESS: Grad Sarajevo organizirao radionice na temu rodne ravnopravnosti

ACCESS: Grad Sarajevo organizirao radionice na temu rodne ravnopravnosti
  • 05 Dec, 2022

Grad Sarajevo je u sklopu projekta ACCESS, a uz potporu Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), organizirao četiri radionice na temu rodne ravnopravnosti.

Radionicama su nazočili zaposlenici općina i Grada te predstavnici udruga građana koje se bave ovom tematikom.

Na radionicama je fokus stavljen na rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici s posebnim osvrtom na ranjive, višestruko marginalizirane skupine, pristup pravima socijalno ugroženih i starijih osoba, pravo na obrazovanje i obuku, kao i zdravstvenu zaštitu, sigurnost i borba protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja, institucionalni mehanizmi zaštite na lokalnoj razini, predstavljanje karakteristika inkluzivnih zajednica, predstavljanje aktivnosti i mjera ka postizanju minimalnih standarda inkluzivnih zajednica.

Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou, također, je bila jedna od tema radionica.

Radionice na navedene teme održali su sveučilišni profesori i stručnjaci iz područja ljudskih prava.

Na radionicama su predstavnice TANA 21 provodile evaluaciju projekta i projektnih aktivnosti.

Važno je napomenuti da su radionice održane poštujući načela održivosti:

- Sudionicima je omogućen dolazak na radionice koristeći usluge javnog gradskog prijevoza i/ili  vaučera za korištenje Nextbike električnih bicikala, kako bi podržali princip održive mobilnosti;

- Promotivni materijal izradila je kompanija koju vode i u kojoj su zaposlene osobe s poteškoćama u razvoju;

- Dio promotivnog materijala koji je podijeljen sudionicima, bile su i olovke sa sjemenom;

- Hrana koja je ostala nakon radionice, donirana za inicijativu “Tanjur više”, za najranjivije kategorije (https://www.facebook.com/tanjirvise/?ref=page_internal);

- Za lokaciju održavanja radionica izabrali smo Povijesni muzej, kako bi i na taj način dali potporu ovoj značajnoj instituciji koja nema stalne izvore financiranja;

- Jedinstven pristup koji bi voljeli da bude i primjer dobre prakse, za sve događaje koji se organiziraju, je i to da smo u sklopu održavanja radionica osigurali igraonice i radionice za najmlađe, kako bi na taj način olakšali mamama da nazoče događaju, bez brige gdje će ostaviti dijete za to vrijeme;

Uzimajući u obzir navedeno, kroz provedene radionice razgovarali smo o bitnim temama, ali i predstavili bitna načela kojima bi se trebali voditi pri organizaciji bilo kojeg događaja.

Nadamo se da će održane radionice poslužiti kao primjer dobre prakse te da će dovesti do konkretnih pozitivnih promjena u našem društvu.

#Canada #CFLI  #CanadaFundBiH  #genderequality #sustainabledevelopment

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj