Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe Gradske uprave Grada Sarajeva - usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH - (ugostiteljske usluge ručak/večera/catering za potrebe EYOF 2019)

Najnoviji sadržaj