Informacija o Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za izradu projektne dokumentacije za zatvaranje dijela terase objekta Olimpijskog bazena Otoka.

Najnoviji sadržaj