Plaketa Grada Sarajeva za 2018. godinu

Plaketa Grada Sarajeva za 2018. godinu

Kulturni centar „Kralj Fahd“ za doprinos u području obrazovanja

Kulturni centar „Kralj Fahd“ dobio je ovo značajno priznanje Grada Sarajeva za dugogodišnju edukaciju kroz organizaciju tečajeva engleskog i arapskog jezika i informatike od 2003. godine. Od tada do danas kroz ovaj kulturni centar prošlo je 70.000 polaznika. Direktor Kulturnog centra „Kralj Fahd“ doc. dr Muhamed Alu Šejh preuzeo je nagradu.

Prof. dr. Kurt Kalcher za doprinos u području znanosti i obrazovanja

Među onima koji su nesebično pomagali Sveučilište u Sarajevu posebno mjesto zauzima prof. dr. Kurt Kalcher kao dokazani prijatelj koji već 18 godina aktivno pomaže svima koji se bave znanošću.

prof-kalfer.jpg - Plaketa Grada Sarajeva za 2018. godinu

Vlado Raguž za doprinos razvoju grada u drugim područjima života i rada 

Dobitnik Plakete Grada Sarajeva Vlado Raguž je u svom dugogodišnjem kontinuiranom radu dao doprinos u oblasti komunalnog gospodarstva, te kao sportski aktivist i društveni djelatnik.

vlado-raguž.jpg - Plaketa Grada Sarajeva za 2018. godinu
Podijeli:

Najnoviji sadržaj