Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga-usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (ostale usluge-objava čestitki, čitulja, javnih oglasa, javnih poziva i informacija u medijima)

Najnoviji sadržaj