Nove naredbe Stožera civilne zaštite Kantona Sarajevo

Nove naredbe Stožera civilne zaštite Kantona Sarajevo
  • 25 Mar, 2020

Na danas održanoj Drugoj redovnoj sjednici, Stožer civilne zaštite Kantona Sarajevo je, između ostaloga, analizirao trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrane su mjere i aktivnosti koje su do sada poduzeli Stožer i sva kantonalna tijela uprave, ustanove, institucije i druge pravne osobe na provedbi naredbi mjerodavnih stožera civilne zaštite.

Ovom prilikom, Stožer civilne zaštite KS je donio sljedeće naredbe:

  • naređuje se kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, putem upravitelja. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.
  • naređuje se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da 500 litara raspoloživih količina alkohola (75%), a koje su donacija Sarajevske pivare d.d, raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara za potrebe KCUS-a, JU Zavod za žurnu medicinsku pomoć KS, JU „Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš“, JU Dom zdravlja KS, te KJP Veterinarska stanica Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.
  • naređuje se Direkciji za robne rezerve KS da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa i stavi ih na raspolaganje Stožeru civilne zaštite KS. Sve raspoložive količine Stožer civilne zaštite KS će potom raspodijeliti prema prioritetima. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Direkcija za robne rezerve KS i Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Kako bi se mogla realizirati odluka o podijeli paketa s prehrambenim i higijenskim potrepštinama, Kantonalni operativni centar civilne zaštite još jednom je obavijestio općinske stožere da su imali obvezu da dostave spiskove s imenima osoba starijih od 65 godina ili osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

Podsjećaju da svi općinski stožeri ažurirane spiskove moraju dostaviti najkasnije večeras, kako bi volonteri u suradnji sa Stožerom civilne zaštite, Crvenim križem i Centrom za socijalni rad počeli distribuciju paketa ovoj ugroženoj kategoriji stanovništva.

Stožer civilne zaštite KS uručio je danas i opremu koja je neophodna za rad KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj