Grad Sarajevo: Aktivan doprinos u provedbi i promociji prava nacionalnih manjina

Grad Sarajevo: Aktivan doprinos u provedbi i promociji prava nacionalnih manjina
  • 06 Jun, 2020

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka održao je sastanak s predstavnicima nacionalnih manjina.

"Sarajevo je uvijek bilo primjer multikulturalnosti i multikonfesionalnosti koje se kao takvo zalaže za uživanje građanskih prava i sloboda bez diskriminatorskih ograničenja", istaknuo je Skaka.

Na sastanku je razgovarano o nastavku suradnje i kompletiranju dokumentacije i reprezentativnosti saveza, kako bi mogli neometano surađivati.

Grad Sarajevo radi na aktivnom doprinosu u provedbi i promociji prava nacionalnih manjina i njihovoj društvenoj i ekonomskoj integraciji.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj