Sarajevo obilježilo Međunarodni dan mira simboličnim puštanjem golubova s Vijećnice
  • 21 Sep, 2019
Sarajevo obilježilo Međunarodni dan mira simboličnim puštanjem golubova s Vijećnice

Ovo je i Dan kad se Grad Sarajevo prisjeća svih nevino ubijenih građana u proteklom ratu, posebice s...

Godišnjica ubistva šest naših sugrađana na Trgu ZAVNOBiH-a
  • 20 Sep, 2019
Godišnjica ubistva šest naših sugrađana na Trgu ZAVNOBiH-a

Na današnji dan prije 27 godina na Trgu ZAVNOBiH-a kod broja 10-12, na Alipašinom Polju, od granata...

Predsjedatelj Gavrić na manifestaciji “100 najvećih u BiH”
  • 19 Sep, 2019
Predsjedatelj Gavrić na manifestaciji “100 najvećih u BiH”

“Izbor ''100 najvećih'' je jedan od projekata od nacionalnog značaja koji afirmira razvoj i bolji po...

Skaka-Savić: Osnažiti suradnju između glavnih gradova BiH i Kraljevine Španjolske
  • 19 Sep, 2019
Skaka-Savić: Osnažiti suradnju između glavnih gradova BiH i Kraljevine Španjolske

Ocijenjeno je da se temeljem Sporazuma o bratimljenju Sarajeva s Madridom konkretiziraju i definiraj...

Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“
  • 16 Sep, 2019
Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“

Dogovoreno je da će se javnosti uskoro prezentirati temeljni koncept Plana s ciljem da dobijemo najk...

Obilježavanje Dana Bošnjaka 28. rujna pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva
  • 16 Sep, 2019
Obilježavanje Dana Bošnjaka 28. rujna pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva

Grad Sarajevo će biti pokrovitelj manifestacije koja će se u organizaciji Bošnjačke zajednice kultur...