Šestoaprilska nagrada za 1965. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1965. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1965. godinu:

Pojedinačna:
Bać Josip
Bajraktarević Esad
Demirdžić Rejhan
Đurđev Branislav
Jovanović  Momčilo
Kisić Čedo
Krvavac Hajrudin
Milinović Dragan
Molnar Ljiljana
Radošević Dako
Rakanović Ranko
Ramić Afan
Resulović Salem
Slomović Marko
Sorajić Luka
Škerl Dane
Šušić Ljubomir
Tahmiščić Husein

Grupna:
Dr. Knežević Zvonko
Dr. Pujić Zdravko

Grupna: 
Štraus Ivan
Štraus Tihomir

Podijeli:

Najnoviji sadržaj