Šestoaprilska nagrada za 1975. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1975. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1975. godinu:

Pojedinačna:
Anđelić Stevo
Avdić Fehim-Feđa
Begić Azra
Prof. dr. Cingle Franc
Ibrišimović Nedžad
Katalinski Josip
Knežević Borivoje
Kocka Katarina
Kulenović Tvrtko
Lončarević Ramo
Maksimović-Beran Jagoda
Miloš Ljubo
Mujezinović Muhamed
Numić Fadil
Pejaković Josip
Raković Božo
Starčević Ruža
Šipovac Neđo
Prof. dr. Talić Alija
Vladović Meho

Grupna:
Kušan Milan, Bulić Branko, Gogunović Svetozar i Lastavec Franjo

Kolektivna:
ODJELJENJE ZA NUKLEARNU MEDICINU

PROSVJETNO-PEDAGOŠKI ZAVOD U SARAJEVU

FABRIKA DUHANA U SARAJEVU

KAMERNI TEATAR 55

„KLJUČ“ Tvornica čarapa

„STELEKS“ Društvo studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

SARAJEVOFILM

ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE U SARAJEVU

„UNIONINVEST“ SOUR

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ RO SARAJEVO

Podijeli:

Najnoviji sadržaj