Основни елементи уговора закључених у поступцима јавних набавки у периоду јануар – децембар 2020. године - износи преко 1.000 КМ

Najnoviji sadržaj