СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

Руководилац Стручне службе градоначелнице

Ерна Чолић

Тел: +387 33 221 085

e-mail: [email protected]

Ођељење за кабинетске послове

Аида Бајрамовић

Тел: +387 33 443 090

e-mail: [email protected]

Озана Лучић

Тел: +387 33 407 445

e-mail: [email protected]

Николина Томић

Тел: +38733 215 226

e-mail: [email protected]

Ођељење за информисање

Јасминка Чало

Тел: +387 33 221 145

Тел: +387 33 221 153

e-mail: [email protected]

Лидија Лимов-Миленковић

Тел: +38733 220 766

e-mail: [email protected]

Наида Муртић

Тел: +38733 221 153

e-mail: [email protected]

Ођељење за међународну сарадњу

Зинаида Ченгић

Тел: +387 33 214 841

e-mail: [email protected]

Нина Фучец

Тел: +38733 214 841

e-mail: [email protected]


Ођељење за протокол

Денис Ковачевић

Тел: +387 33 292 862

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj