Информација о Преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци - Набавка компјутерске и уградбене опреме са услугом монтаже, испитивања и потребним материјалом у просторијама објекта бивше СДК, III спрат

Najnoviji sadržaj