Обавијест - објава тендера за услуге екстерне ревизије за 2017., 2018. и 2019. годину у Граду Сарајеву

  • 30 Nov, 2021

Дана 24.11.2021. године објављено је Обавјештење о набавци за пружање услуга екстерне ревизије за 2017., 2018. и 2019. годину у Граду Сарајеву, број обавјештења о набавци: 1278-1-2-221-3-31/21.

Заинтересовани понуђачи, тендерску документацију могу преузети са портала Агенције за јавне набавке најкасније до 04.12.2021. године.

Крајњи рок за достављање понуда је 15.12.2021. године до 12:00 часова.

Отварање понуда је 15.12.2021. године у 13:00 часова.

Сажетак обавјештења о набавци биће објављен у Службеном гласнику БиХ.

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj