Одлука о избору најповољнијег понуђача путем Конкурентског захтјева за пружање услуга сервисирања службених возила у власништву Града Сарајева

Najnoviji sadržaj