Основне школе

Основне школе

Основне школе

ОШ “Исак Самоковлија”

Адреса: Фра Анђела Звиздовића 1

Тел: 212-499 Факс: 212-499

[email protected]

http://www.osis.edu.ba

 

ОШ “Владислав Скарић”

Адреса: Терезија 48

Тел: 212-031 Факс: 551-586

[email protected]

http://www.osvs.edu.ba

 

ОШ “Хасан Кикић”

Адреса: Горица 27

Тел./факс: 445-137

[email protected]

http://www.oshkikic.edu.ba

 

ОШ “Алија Наметак”

Адреса: Заима Шарца 15

Тел: 652-297 Факс: 211-075

[email protected]

http://www.osansa.edu.ba

 

ОШ “Муса Ћазим Ћатић”

Адреса: Чекалуша 53

Тел: 208-567 Факс: 216-567

[email protected]

http://www.osmccsa.edu.ba

 

ОШ “Сафвет-бег Башагић”

Адреса: Гимназијска 1

Тел: 205-923 Факс: 204-707

[email protected]

http://www.ossbb.edu.ba

 

ОШ “Силвије Страхимир Крањчевић”

Адреса: Мехмед – паше Соколовића 2

Тел./факс: 219-825

[email protected]

http://www.ossskranjcevic.edu.ba

 

ОШ “Мехмед-бег Капетановић Љубушак”

Адреса: Браће Бегић 19

Тел./факс: 220-491

[email protected]

http://www.osmbklj.edu.ba

 

ОШ “Нафија Сарајлић”

Адреса: Патриотске лиге 57

Тел./факс: 209-232

na[email protected]

http://www.osnsarajlic.edu.ba

 

ОШ “Хасан Каимија”

Адреса: Цицин хан 93

Тел: 559-906 Факс: 559-905

[email protected]

http://www.oshkaimija.edu.ba

 

Католички школски центар – Основна школа

Адреса: Мехмед – паше Соколовића 11

Тел: 653-506 Факс: 665-521

[email protected]

http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

 

Центар за слушну и говорну рехабилитацију

Адреса: Асима Ферхатовића 2

Тел/факс: 664-523

[email protected]

http://www.cersig.edu.ba

 

ОШ Ченгић-Вила И

Адреса: Др. Фетаха Бећирбеговића 2

Тел/факс: 678-220

[email protected]

http://www.oscvila1.edu.ba

 

ОШ Малта

Адреса: Марка Марулића 27

Тел: 613-502 Факс: 613-501

[email protected]

http://www.osmalta.edu.ba

 

ОШ Храсно

Адреса: Породице Рибар 2

Тел/факс: 651-120

[email protected]

http://www.oshrasno.edu.ba

 

ОШ Грбавица I

Адреса: Бехџета Мутевелића бб

Тел: 642-642 Факс: 651-121

[email protected]

http://www.osgrbavica2.edu.ba

 

ОШ “Велешићки хероји”

Адреса: Велешићи 2

Тел/факс: 214-598

[email protected]

http://www.osvh.edu.ba

 

Основна музичка и балетска школа Ново Сарајево

Адреса: Кемала Капетановића 43

Тел: 651-523 Факс: 710-861

[email protected]

http://www.osmbaletska.edu.ba

 

ОШ “Бехаудин Селмановић”

Адреса: Витешка 2

Тел: 780-020 Факс: 674-376

[email protected]

http://www.osbs.edu.ba

 

ОШ “Меша Селимовић”

Адреса: Гетеова 16

Тел/факс: 543-113

 

ОШ Грбавица I

Адреса: Грбавичка 14

Тел/факс: 651-337

[email protected]

http://www.osgrbavica1.edu.ba

 

ОШ Пофалићи

Адреса: Ивањска 1

Тел/факс: 644-163

[email protected]

http://www.ospofalici.edu.ba

 

ОШ “Ковачићи”

Адреса: Загребачка 22a

Тел/факс: 615-878

[email protected]

http://www.oskovacici.edu.ba

 

Центар за васпитање, образовање, радно оспособљавање и запошљавање ментално ретардиране дјеце и дјеце обољеле од аутизма и церебралне парализе “Владимир Назор”

Адреса: Азизе Шаћирбеговић 80

Тел/факс: 650-196

[email protected]

http://www.vladimirnazor.edu.ba

 

ОШ “Џемалудин Чаушевић”

Адреса: Првомајска 24

Тел: 713-820 Факс:  611-651

[email protected]

http://www.oscausevic.edu.ba

 

ОШ “Фатима Гунић”

Адреса: Неркеза Смаилагића 18

Тел/факс: 472-752

[email protected]

http://www.osfg.edu.ba

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj