Универзитет у Сарајеву

Универзитет у Сарајеву

Универзитет у Сарајеву баштини традицију високог образовања у Босни и Херцеговини – Сарајеву, која има вјековима дугу историју. Институционални почеци високог образовања идентични су универзитетској традицији западне Европе. Гази Хусрев-бег је 1531. године у Сарајеву утемељио Ханиках, високу школу суфијске филозофије, која је 1537. године допуњена установом на којој се изучавају исламске науке. Према томе, овдје су његоване три дисциплине класичних католичких Универзитета: теологија, право и филозофија, а постојала је и универзитетска библиотека. Ова институција је до краја 19. вијека била највеће училиште у Босни и Херцеговини, а од почетка је била у истом рангу са медресом султана Бајазита у Истамбулу, управо оном институцијом која се налази у основи старог истамбулског Универзитета.

У аустро-угарском периоду, тачније 1887. године , прорадила је Шеријатска судачка школа као петогодишња виша школа. Савремена историја Универзитета у Сарајеву отпочела је отварањем првих свјетовних високошколских институција непосредно пред II свјетски рат и у току рата (Пољопривредно-шумарски факултет, 1940. године; Медицински факултет, 1944. године, 1946. године обновљен је рад Медицинског факултета, отворени су Правни факултет и Виша педагошка школа, а 1948. године обновљен је рад Пољопривредно-шумарског факултета).

Године 1949. отворен је Технички факултет. Другог децембра исте године са избором првог ректора, почео је са радом Универзитет у Сарајеву. Са отварањем Филозофског факултета 1950. и Економског факултета 1952. године завршена је прва, иницијална фаза оснивања Универзитета у Сарајеву.

Другу фазу развоја (1955. – 1969.) карактеризира афирмација Универзитета, отварање нових високошколских институција и релативно задовољење потреба за високообразовним кадровима у Босни и Херцеговини. Значајна чињеница јесте и организовање и покретање постдипломских студија на Универзитету.

Трећа фаза (1970. – 1982.) дефинисана је даљим отварањем високошколских институција на Универзитету, знанствено/научном промоцијом Универзитета и његовим интензивнијим укључивањем и промоцијом на интернационалном академском плану. Универзитет је на индиректан и директан начин допринио оснивању нових Универзитета у Бањој Луци, Мостару и Тузли.

Четврту фазу развоја (1982. – 1992.) карактерише одвајање знанствено/научног рада и активности од Универзитета и отварање фаворизираних знанствено/научних института ван Универзитета. Овим је нанесена значајна штета Универзитету у Сарајеву, јер је угрожен основни принцип одвајања универзитетске едукације и знанствено/истраживачког рада што је имало за посљедицу пад квалитета едукације и технолошко заостајање Универзитета.

Неконтролисани упис енормног броја студената имао је за посљедицу значајан пад ефикасности студија и хиперпродукцију кадрова у појединим областима едукације.

Пета фаза (1992. – 1995.) је фаза вандалске девастације објеката и опреме, као и кадровског осиромашења и енормног пада броја студената на Универзитету, изазваних агресијом на Босну и Херцеговину.

Ипак, и поред свих тешкоћа живота и рада у троипогодишњој блокади Сарајева, захваљујући исказаном ентузијазму, професионалности, патриотизму и упорности универзитетских наставника и сарадника, као и студената, Универзитет у Сарајеву је очувао континуитет рада и живљења, као својеврсни вид интелектуалног, академског отпора све ономе вандалском и антицивилизацијском, као свој допринос афирмације слободе и демокрације одбране од агресије и фашизма и афирмације државности Босне и Херцеговине.

Од почетка 1996. године , Универзитет у Сарајеву улази у фазу послијератне физичке и академске обнове и реконструкције. Физичка обнова је усмјерена на реконструкцију девастираних и изградњу уништених објеката, реализацију пројекта новог Универзитетског кампуса, набаву девастиране едукативне и знанствене опреме и обнову објеката студентског стандарда. На овом плану до данас су постигнути значајни резултати и створени су услови квалитетнијег студија.

Академска обнова, која је у току, подразумијева реализацију новог концепта организације и функције Универзитета у складу са савременим стандардима, осавремењавање   курикулума  студија и едукацију неопходног наставног кадра.

Процес академске обнове и реконструкције Универзитета потпомогнут је активностима Ректорске конференције Европе (ЦРЕ), Савјета Европе, Европске уније, као и читавог низа међународних организација и институција инволвираних у област високог образовања.

Универзитет у Сарајеву је у партнерским односима са преко тридесет Универзитета из Европе, САД, Канаде и арапских земаља.

Основни циљ свих актуелних активности је подизање квалитета студија и стварање савременог Универзитета студија и стварање савременог Универзитета европске провенијенције који ће бити респектабилан репрезентант Босне и Херцеговине на интернационалном нивоу и промотор традиционалних, историјских, културних,научних и умјетничких вриједности овог дијела Европе.

Универзитет у Сарајеву је отворен и свима онима који желе да као студенти, сарадници или професори, својим интелектуралним и моралним квалитетима допринесу развоју едукације, науке, стручности, у дефинисаном амбијенту аутономије Универзитета као основне претпоставке академске слободе индивидуалног испољавања и потврђивања способности и квалитета.

Контакт информације Обала Кулина Бана

771000 Сарајево, БиХ

тел.: + 387 (0)33 663 392

+ 387 (0)33 663 393

+ 387 (0)33 668 454

+ 387 (0)33 668 454

+ 387 (0)33 668 454

Факс: + 387 (0)33 663 393

www.unsa.ba

Факултети и академије Сарајевског универзитета су:

Академија ликовних умјетности

Адреса: Мака Диздара 3

Декан: Проф. др. Нусрет Пашић

Тел: 664-883; 210-369

Факс: 664-883

http://www.alu.unsa.ba

Академија сценских умјетности

Адреса: Обала Кулина Бана 11

Декан: Проф. др. Зијад Мехић

Тел: 215-277; 213-358

Факс: 272-361

http://www.asu.unsa.ba

Архитектонски факултет

Адреса: Патриотске лиге 30

Декан: Проф. др. Ахмед Хадровић

Тел: 663-944; 213-495

Факс: 213-494

http://www.af.unsa.ba

Економски факултет

Адреса: Трг ослобођења-Алија Изетбеговић 1

Декан: Проф. др. Мурис Чичић

Тел: 275-900; 275-963

Факс: 275-994

http://www.efsa.unsa.ba

Електротехнички факултет

Адреса: Змаја од Босне бб

Декан: Проф. др. Кемо Соколија

Тел: 250-700; 250-701

Факс: 250-725

http://www.etf.unsa.ba

Факултет исламских наука

Адреса: Ћемерлина 54

Декан: Проф. др. Исмет Бушатлић

Тел: 251-046; 232-982

Факс: 232-981; 251-044

http://www.fin.ba

Факултет криминалистичких наука

Адреса: Змаја од Босне

Декан: Проф. др. Рамо Маслеша

Тел: 561-200; 561-201

Факс: 561-216

http://www.fknbih.edu

Факултет политичких наука

Адреса: Скендерија 72

Декан: Проф. др. Мирко Пејановић

Тел: 666-844

Факс: 666-884

http://www.fpnsa.edu.ba

Факултет спорта и тјелесног одгоја

Адреса: Патриотске лиге 41

Декан: Проф. др. Изет Рађо

Тел: 213-602

Факс: 211-537

http://www.fasto.unsa.ba

Факултет за саобраћај и комуникације

Адреса: Патриотске лиге 41

Декан: Проф. др. Самир Чаушевић

Тел: 212-764; 212-763

факс: 212-764

http://www.fsk.unsa.ba

Фармацеутски факултет

Адреса: Чекалуша 90

Декан: Проф. др. Елвира Ковач-Бешовић

Тел: 665-928

Факс: 666-139

http://www.ffsa.unsa.ba

Грађевински факултет

Адреса: Патриотске лиге 30

Декан: Проф. др. Мухамед Златар

Тел: 278-400; 278-451

Факс: 200–158

http://www.gf.unsa.ba

Машински факултет

Адреса: Вилсоново шеталиште 9

Декан: Проф. др. Ејуб Џаферовић

Тел: 656-562; 653-055

Факс: 653-055

http://www.mef.unsa.ba

Медицински факултет

Адреса: Чекалуша 90

Декан: Проф. др. Бакир Мехић

Тел: 663-743; 663-742

Факс: 203–670

http://www.mf.unsa.ba

Музичка академија

Адреса: Јосипа Штадлера

Декан: Проф. др. Иван Чавловић

Тел: 200-299; 444-896

Факс: 444–896

http://www.mas.unsa.ba

Педагошки факултет

Адреса: Скендерија 68

Декан: Проф.др. Узеир Бавчић

Тел: 214-607; 214 -606

Факс: 214–606

http://www.pf.unsa.ba

Пољопривредно-прехрамбени факултет

Адреса: Змаја од Босне 8

Декан: Проф. др. Мирсад Куртовић

Тел: 653-033

Факс: 667 – 429

http://www.ppf.unsa.ba

Правни факултет

Адреса: Обала Кулина бана 7

Декан: Проф. др. Фуад Салтага

Тел: 206-350; 206-360; 223-136

Факс: 206-355

http://www.pfsa.unsa.ba

Природно-математички факултет

Адреса: Змаја од Босне 35

Декан: Проф. др. Мурис Спахић

Тел: 279-949; 250-431

Факс: 649-359

http://www.pmf.unsa.ba

Шумарски факултет

Адреса: Загребачка 20

Декан: Проф. др. Фарук Мекић

Тел: 614-003; 611-349

Факс: 611-349

http://www.sfsa.unsa.ba

Ветеринарски факултет

Адреса: Змаја од Босне 90

Декан: Проф. др. Алмедина Зуко

Тел: 655-922

факс: 610-908

http://www.vfs.unsa.ba

Факултет здравствених студија

Адреса: Чекалуша 90

Декан: Проф. др. Фарук Далагија

Тел: 264-820; 444-901

факс: 264-821

http://www.fzs.unsa.ba

Филозофски факултет

Адреса: Фрање Рачког

Декан: Проф. др. Сребрен Диздар

Тел: 253-100; 253-200

Факс: 667-873

http://www.ff.unsa.ba

Стоматолошки факултет

Адреса: Болничка 4a

Декан: Проф. др. Хајрија Коњхоџић- Рашчић

Тел: 443-269

Факс: 443-395

http://www.sf.unsa.ba

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj