Информација о Преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци за додатне радове на санацији зидова корита ријеке Миљацке од Бентбаше до моста у улици Хамдије Чемерлића – дионица мост Чобанија-Дрвенија десна обала и потез десна обала Миљацке

  • 05 Nov, 2019
Podijeli:

Najnoviji sadržaj