Основни елементи уговора закључених у поступцима јавних набавки у периоду јануар – септембар 2019. године – износи преко 1.000 КМ

Najnoviji sadržaj