Информација о Преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци за додатне радове вањског уређења доње станице Требевићке жичаре - радове на изградњи условљеног водовода, оборинске канализације и рушењу постојећег објекта на западној страни п

Najnoviji sadržaj