Основни елементи уговора закључених у поступцима јавних набавки у периоду октобар – децембар 2019. године – износи преко 1.000 КМ

Najnoviji sadržaj