Sarajevo obilježilo Međunarodni dan mira simboličnim puštanjem golubova sa Vijećnice
  • 21 Sep, 2019
Sarajevo obilježilo Međunarodni dan mira simboličnim puštanjem golubova sa Vijećnice

Ovo je i Dan kad se Grad Sarajevo prisjeća svih nevino ubijenih građana u proteklom ratu, posebno sv...

Godišnjica ubistva šest naših sugrađana na Trgu ZAVNOBiH-a
  • 20 Sep, 2019
Godišnjica ubistva šest naših sugrađana na Trgu ZAVNOBiH-a

Na današnji dan prije 27 godina na Trgu ZAVNOBiH-a kod broja 10-12, na Alipašinom Polju, od granata...

Predsjedavajući Gavrić na manifestaciji “100 najvećih u BiH”
  • 19 Sep, 2019
Predsjedavajući Gavrić na manifestaciji “100 najvećih u BiH”

“Izbor ''100 najvećih'' je jedan od projekata od nacionalnog značaja koji afirmiše razvoj i bolji po...

Skaka-Savić: Osnažiti saradnju između glavnih gradova BiH i Kraljevine Španije
  • 19 Sep, 2019
Skaka-Savić: Osnažiti saradnju između glavnih gradova BiH i Kraljevine Španije

Ocijenjeno je da se na osnovu Sporazuma o bratimljenju Sarajeva sa Madridom konkretizuju i definišu...

Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“
  • 16 Sep, 2019
Nastaviti aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna RP Gradski centar – Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant „B“

Dogovoreno je da će se javnosti uskoro prezentovati osnovni koncept Plana sa ciljem da dobijemo najk...

Obilježavanje Dana Bošnjaka 28. septembra pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva
  • 16 Sep, 2019
Obilježavanje Dana Bošnjaka 28. septembra pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva

Grad Sarajevo će biti pokrovitelj manifestacije koja će se u organizaciji Bošnjačke zajednice kultur...