U Galeriji Općine Novi Grad izložena umjetnička djela braće Ive i Luke Šeremeta
  • 25 Aug, 2020
U Galeriji Općine Novi Grad izložena umjetnička djela braće Ive i Luke Šeremeta

Izložba se može pogledati do 4. septembra 2020. godine, radnim danima, od 10:00 do 16:00 sati u Gale...

Potpisan Aneks I Sporazuma o izgradnji kružnog toka na IX transverzali
  • 24 Aug, 2020
Potpisan Aneks I Sporazuma o izgradnji kružnog toka na IX transverzali

Potpisnici ovog sporazuma su se usaglasili da će iz budžetskih 2020. i 2021. godine na ime realizaci...

Okončani radovi: Ulica u sarajevskom naselju Breka dobila novi izgled
  • 24 Aug, 2020
Okončani radovi: Ulica u sarajevskom naselju Breka dobila novi izgled

Radnici građevinske firme Bosman, koja je nakon provedene tenderske procedure odabrana kao najpovolj...

"Posao za sve": Općina Novo Sarajevo potpisala ugovore sa 34 poslodavca
  • 22 Aug, 2020
"Posao za sve": Općina Novo Sarajevo potpisala ugovore sa 34 poslodavca

Kako je navedeno, radi se o jednoj od 14 mjera koje se realiziraju putem javnih poziva u okviru Prog...

Završeni radovi na sanaciji zgrade ambulante Pofalići
  • 21 Aug, 2020
Završeni radovi na sanaciji zgrade ambulante Pofalići

Realizaciji ovog projekata prethodio je Sporazum o sufinansiranju sanacije zgrade ambulante Pofalići...

Ministarstvo privrede KS: Javni poziv za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate
  • 21 Aug, 2020
Ministarstvo privrede KS: Javni poziv za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate

Prijave na javni poziv se podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u zatvorenoj koverti, direk...